Institutionen för informationsteknologi

Utveckla din digitala kompetens!

I Maj och Juni 2018 erbjuds digital kompetensutveckling inom områden som är relevanta för de nya skrivningarna i läroplanen för förskoleklass, grundskola och gymnasiet samt föreslagna ändringar i läroplanen för förskola. Erbjudandet gäller verksamma lärare i någon av dessa verksamheter inom Uppsala kommun (även friskolor).

Varje tillfälle är en halvdag (3.5 timmar inklusive fika), undantaget programmeringsaktiviteterna för F-3, 4-6 samt ämneslärare i matematik som består av två halvdagar.

Aktiviteterna är kostnadsfria.

Schema

Datum Förmiddag (8:30 - 12:00) Plats Eftermiddag (13:00 - 16:30) Plats
8/5 Digitalisering för skolledare (PDF) Mässen Digitalisering för förskola och förskoleklass (PDF) Mässen
9/5 Digitalisering i grundskola och gymnasiet (PDF) ITC2244 Digitalisering i grundskola och gymnasiet (PDF) ITC6111
15/5 Programmering för F-3 lärare, del 1 (PDF), Bebras-korten (PDF) Å80109  Programmering för 4-6 lärare, del 1 (PDF) ITC6111 
16/5 Digital samhällskunskap för förskola och F-6 (PDF)Om PKP Å2003 Programmering inom teknikämnet för 4-9 (PDF) ITC6111
22/5 Programmering för ämneslärare i matematik, del 1 (PDF) Mässen Digital samhällskunskap för 7-9 och gymnasiet (PDF) ITC6111
23/5  Ämnesöverskridande digital kreativitet för F-5 (PDF) ITC6111 Ämnesöverskridande digital kreativitet för 6-9 ITC6111
29/5 Programmering för F-3 lärare, del 2 (PDF) Mässen Programmering för 4-6 lärare, del 2 ITC6111
30/5 Programmering för ämneslärare i matematik, del 2 Mässen  Programmering inom teknikämnet för 4-9 ITC6111
13/6 Ämnesöverskridande digital kreativitet för F-5 ITC6111  Ämnesöverskridande digital kreativitet för 6-9 ITC6111

För närmare information om varje aktivitet, klicka på dess namn.

Lokaler

Lokal Var
Mässen Kallas även ITC6140. Ingång från norra sidan av hus 6 på ITC-området
ITC6111 Ligger i hus 6 på ITC-området, ingång på samma ställe som till restaurang Rullan
ITC2244  Ligger på plan 2 i hus 2 på ITC, området
Å2003 Ligger på markplan i hus 2 i Ångströmlaboratoriet
Å80109 Ligger på markplan i hus 8 i Ångströmlaboratoriet

Karta över, och information om, Polacksbacken där ITC och Ångströmlaboratoriet hittar du på denna sida.

Ansökan

En del aktiviteter har deltagarbegränsning. I det fall urval av deltagare blir aktuellt kommer vi att eftersträva att så många som möjligt får delta i någonting, samt att deltagare fördelas mellan så många skolor som möjligt. Det är alltså inte "först till kvarn" som gäller.

Ansökan av lärare görs av rektor eller motsvarande via detta formulär.

Sista ansökningsdatum är den 13/4. Besked om deltagande senast den 20/4.

Beskrivning av aktiviteter

Digitalisering för skolledare

Vad innebär den nationella IT-strategin för skolan och de nya skrivningarna i styrdokumenten? Hur kan jag arbeta vidare med detta? Denna aktivitet tar upp dessa frågeställningar ur en skolledares perspektiv.

Digitalisering för förskola och förskoleklass

Vad innebär den nationella IT-strategin för skolan och de nya skrivningarna i styrdokumenten? Hur kan jag arbeta vidare med detta? Denna aktivitet tar upp dessa frågeställningar ur perspektivet för en lärare i förskola eller förskoleklass.

Digitalisering i grundskola och gymnasiet

Vad innebär den nationella IT-strategin för skolan och de nya skrivningarna i styrdokumenten? Hur kan jag arbeta vidare med detta? Denna aktivitet tar upp dessa frågeställningar ur perspektivet för en lärare i grundskolans år 1-9 samt gymnasiet.

Programmering för F-3 lärare

I denna aktivitet presenteras några av de mest grundläggande koncepten och principerna för programmering, samt hur man kan arbeta med dem i F-3 verksamhet. Bland annat kommer vi att ta upp "analoga" övningar, men också hur man kan börja med visuell blockprogrammering i enklare form. Denna aktivitet består av två halvdagar med eget arbete omfattande ca 2 timmar mellan träffarna.

Programmering för 4-6 lärare

I denna aktivitet introduceras visuell programmering i programspråket Scratch tillsammans med exempel på hur man kan arbeta med det kopplat till läroplanen för olika ämnen.Denna aktivitet består av två halvdagar med eget arbete omfattande ca 2 timmar mellan träffarna.

Programmering för ämneslärare i matematik

Programmering införs som verktyg i matematikämnet för högstadiet och gymnasiet. I denna aktivitet kommer vi att introducera programspråket Python och på olika sätt använda det för matematiska frågeställningar. Denna aktivitet består av två halvdagar med eget arbete omfattande ca 2 timmar mellan träffarna.

Programmering inom teknikämnet för 4-9

Denna aktivitet introducerar teknikplattformen micro:bit och hur man kan arbeta med den i olika programmeringsmiljöer för att bygga tekniska konstruktioner i enlighet med läroplanen.

Digital samhällskunskap för förskola och F-6

Hur påverkar digitaliseringen samhälle och individ? Hur kan man arbeta med källkritik, integritetsfrågor och säkerhetsmedvetenhet vid användande av digital teknik? Detta är några av de saker som tas upp i denna aktivitet. Nivå och innehåll är anpassat för lärare i förskola och F-6.

Digital samhällskunskap för 7-9 och gymnasiet

Hur påverkar digitaliseringen samhälle och individ? Hur kan man arbeta med källkritik, integritetsfrågor och säkerhetsmedvetenhet vid användande av digital teknik? Detta är några av de saker som tas upp i denna aktivitet. Nivå och innehåll är anpassat för lärare i 7-9 och gymnasiet.

Ämnesöverskridande digital kreativitet för F-5

Hur kan man arbeta med digitala verktyg och hjälpmedel på ett kreativt och ämnesöverskridande sätt? Denna aktivitet handlar om projekt som kan involvera även kreativa ämnen såsom bild, musik och slöjd. Vi kommer att arbeta med enklare blockbaserade verktyg.

Ämnesöverskridande digital kreativitet för 6-9

Hur kan man arbeta med digitala verktyg och hjälpmedel samt teknik på ett kreativt och ämnesöverskridande sätt? Denna aktivitet handlar om projekt där digitala konstruktioner skapas genom samverkan mellan olika skolämnen.

Uppdaterad  2018-06-18 10:06:24 av Linda Mannila.