Institutionen för informationsteknologi

Arbetsmiljö i IT-stött arbete

  • Seminarium tisdag 22 mars 2011 på Uppsala universitet, Institutionen för informationsteknologi, avdelningen för människa-datorinteraktion
  • Ergonomisällskapet Sverige har ÅRSMÖTE i samband med seminariet

TID: 9:30 - 16.00

PLATS: IT-institutionen, Informationsteknologiskt centrum (ITC), Polacksbacken, Uppsala.

PROGRAM

  • ESS hälsar välkomna: Christina Jonsson, ordförande ESS.
  • Presentation av Institutionen för informationsteknologi, avdelningen för människa-datorinteraktion: Bengt Sandblad, professor, avdelningsföreståndare.OH-bilder
  • Bengt Sandblad: Kognitiva arbetsmiljöproblem i samband med IT-stött arbete. Vad är det? OH-bilder
  • Rebecka Janols: Elektroniska patientjournaler i sjukvården. Processer, attityder, användbarhet och arbetsmiljö.OH-bilder
  • Åsa Cajander: Coaching för bättre användbarhet. Hur kan organisationer arbeta för att skapa system som bättre möter användarnas behov? OH-bilder
  • Iordanis Kavathatzopoulos: Etik, kontroll och arbetsmiljö.OH-bilder
  • Lars Oestreicher: Stigmatisering av personer med funktionsnedsättning - ett designproblem?OH-bilder
Uppdaterad  2011-03-28 21:19:01 av Bengt Sandblad.