Bokens omslag i miniatyr

Köp hos StudentlitteraturLänken öppnas i nytt fönster

Köp hos BokusLänken öppnas i nytt fönster

Köp hos AdlibrisLänken öppnas i nytt fönster

I  N  N  E  H  Å  L  L


Bokens startsida

Användarcentrerad systemdesign

- en process med fokus på användare och användbarhet

Jan Gulliksen & Bengt Göransson

Utgiven av StudentlitteraturLänken öppnas i nytt fönster

(The book is only available in Swedish. One page summary in English Engelsk flagga)

Nyheter – News
 
[Sept. 22, 2003] Iceland! The authors will take the book to Iceland and give a course at Reykjavik UniversityLink will open in new browser window. in User-Centered Design at the School of Computer Science. Link will open in new browser window.
 
[Sept. 9, 2003] The authors, Jan and Bengt, will join the Indo European Systems Usability Partnership – IESUP's, all India seminar series on Usability Engineering and HCI. Workshops on how User-Centered Systems Design can be carried out in i.e. off-shore conditions will be given in Dehli, Mumbai and Bangalore. The series will take place during the two first weeks of October, 2003. See the website of IESUPLink will open in new browser window. for more information.
 
[Sept. 9, 2003] The definition and principles of User-Centered Systems Design presented as a poster, available for download at "Course material" (To: Kursmaterial) area of this website.
 
[Sept. 9, 2003] The authors gave a tutorial, based on the book, at the INTERACT 2003 conference i Zürich. (conference websiteLink will open in new browser window.) :: The handouts are available for download in the "Course material" (To: Kursmaterial) area of this website.

Användare behöver IT-stöd som är väl lämpade, effektiva och verksamhetsanpassade. Användbarhet som kvalitet är en framgångsfaktor och detta är något som i allt större utsträckning uppmärksammats av företag, vilka börjar hyra in expertis för att specifikt fokusera på användbarheten. Trots detta är användbarhetsmognaden hos företag och organisationer besvärande låg och kompetensbehovet påtagligt.

Personer som diskuterar en prototyp Denna bok ger god insikt i vad ett användbart IT-system är och beskriver hur man praktiskt kan bedriva utvecklingsarbetet på ett användarcentrerat sätt. Fokus ligger på den användarcentrerade utvecklingsprocessen. Författarna presenterar ett antal nyckelprinciper som är grunden för all användarcentrerad systemdesign. Ämnen som behandlas är bl.a.: användbarhetsbegreppet, användarcentrerad systemdesign som en process, iterativ utveckling, användar- och uppgiftsanalys, deltagande design, prototyper, utvärderingsmetoder, användbarhet i kommersiella systemutvecklingsprocesser, standarder för användarcentrerad design, råd för användarmedverkan, rollen som användbarhetsdesigner, organisation av användbarhetsarbete, tvärdisciplinär samverkan, användbarhetsmål/krav och integrerad design.

Boken riktar sig till alla intressenter i ett systemutvecklingsprojekt. Såväl beställare av IT-system som systemutvecklande organisationer bör ha nytta av boken. Den riktar sig också till studenter som vill ha djupare kunskap och mer praktisk vägledning i hur man kan bedriva användarcentrerad systemdesign.

Överst på sidan ↑