Bokens omslag i miniatyr

Köp hos StudentlitteraturLänken öppnas i nytt fönster

Köp hos BokusLänken öppnas i nytt fönster

I  N  N  E  H  Å  L  L


Bokens startsida < Om författarna

Användarcentrerad systemdesign

Om författarna

 
Jan Gulliksen

Jan.Gulliksen@hci.uu.se
Telefon: 0704-25 00 86
Jans hemsida

Docent i människa-datorinteraktion vid Uppsala universtitet.

Bild på författarna, Jan Gulliksen och Bengt Göransson Bengt Göransson

Bengt.Goransson@guide.se
Telefon: 0706-66 32 97
Bengts hemsida

Fil. lic. och forskarstuderande i människa-datorinteraktion vid Uppsala universitet. Jobbar även som användbarhetsdesigner och konsult på Guide Redina Länken öppnas i nytt fönster i Uppsala.

Vi ger seminarier, workshops och kurser baserade på boken. Kontakta oss så kan vi diskutera ett upplägg som passar ert företag eller organisation.

E-post till författarna.

Under de senaste åren har vi inriktat vår forskningsverksamhet på att förstå varför organisationer har så svårt att utveckla användbara system trots all kunskap om användbarhet som finns. Några av de insikter vi fått är för det första att det inte handlar om att uppfinna fler och fler metoder för att ta användbarheten på allvar. Inte heller hjälps situationen upp av att fler och fler nya begrepp introduceras. För oss handlar det om att fokusera på processen - hur man går till väga för att hela tiden behålla fokus på att utveckla användbara system. För att göra detta behöver kunskapen i praktisk användning öka. Denna bok är ett sätt genom vilket vi vill försöka att öka kunskapen om vad användbarhet och användarcentrerad systemdesign är.

Överst på sidan ↑