Bokens omslag i miniatyr

Köp hos StudentlitteraturLänken öppnas i nytt fönster

Köp hos BokusLänken öppnas i nytt fönster

I  N  N  E  H  Å  L  L


Bokens startsida < Länkar och referenser

Användarcentrerad systemdesign

Länkar och referenser

 

Vi har här valt ut ett antal litteraturreferenser vi tycker ger en bild av både bredden och djupet inom MDI-området. Det är allt ifrån "klassiska" kursböcker till böcker av mer underhållningskaraktär. Du som läsare kan välja och vraka, läsa hela böcker eller bara delar. Vilka böcker du bör välja beror mycket på din profil, tidigare kunskap eller roll i utvecklingsprojekt.

Litteratur

 • Dix A., Finlay J., Abowd G. & Beale R., (1998), Human-Computer Interaction, andra utgåvan.
  Kommentar: En bra genomgång av MDI-områdets teorier och ursprung. I traditionell engelsk anda är fokus många gånger på formella metoder och modeller.
 • Preece J., Rogers Y., Sharp H., Benyon D., Holland S. & Carey T., (1994), Human-Computer Interaction.
  Kommentar: Inte det mest lättlästa, men används flitigt som kurslitteratur på grundkurser i MDI på universitet och högskolor. Man kan plocka ut de kapitel som verkar mest intressanta och koncentrera sig på dessa. Mycket bra på avsnittet om människan och dess förutsättningar. Tyvärr är nu boken lite för gammal för att informationen skall kännas aktuell.
 • Preece, J., Rogers, Y. & Sharp, H., (2002), Interaction Design. Beyond Human-Computer Interaction, Wiley & Sons Inc., ISBN 0-471-49278-7.
  Kommentar: "Fortsättningen" på boken ovan. Tar upp mer om interaktionsdesign och utformning. Används på kurser i interaktionsdeign.
 • Shneiderman B., (1998), Designing the User Interface. Strategies for Effective Human-Computer Interaction, tredje utgåvan.
  Kommentar: En grundläggande MDI-bok med ett starkare fokus på design och visualisering än de andra.
 • Beyer H. & Holtzblatt K., (1998), Contextual Design: Defining Customer-Centered Systems.
  Kommentar: Insiktsfullt och detaljerat om hur man jobbar med användare i användarnas egna arbetssituation. Ledande vad gäller kontexuella analyser och kontextuell design, men täcker inte alla aspekter av användarcentrerad systemdesign.
 • Winograd T., (1996), Bringing Design to Software.
  Kommentar: Denna bok som är sammanställd av Terry Winograd tittar på mjukvaruutveckling ur ett designperspektiv och innehåller många mycket läsvärda och användbara bidrag från välkända forskare och utvecklare. Ett av de mer intressanta bidragen är kapitlet av Crampton Smith och Tabor, "The Role of the Artist-Designer".
 • Mayhew D.J., (1997), The usability engineering lifecycle, a practitioner’s handbook for user interface design.
  Kommentar: Deborah Mayhew är egenkonsult och praktiserar användarcentrerad systemdesign. Denna bok har givit oss många goda idéer och inspirerat oss i vårt praktiska arbete. Om du är utvecklare eller konsult som skall jobba med användare och användbarhet i ett projekt så är detta boken för dig. Boken innehåller bra exempel, med mallar, och förklarar tillvägagångssätten på ett enkelt och handgripligt sätt. Innehåller de mest praktiska delarna för att komma igång med användbarhetsarbete i ett projekt.
 • Norman D.A., (1986), Cognitive Engineering, i "User Centred System Design", D. A. Norman & Draper (eds.).
  Kommentar: Detta bokkapitel bör man läsa. Det innehåller de grundläggande principerna bakom användarcentrerad systemdesign.
 • Cooper A., (1999), The inmates are running the asylum: Why high-tech products drive us crazy and how to restore the sanity.
  Kommentar: Alan Cooper är en färgstark person och ivrig förespråkare av interaktionsdesign och den kreativa designprocessen. Han är konsult och driver ett företag i eget namn – Cooper Interaction Design (http://www.cooper.com/). Han har en, kanske hälsosam, kritisk inställning till det vetenskapliga i allmänhet och människa-datorinteraktion i synnerhet. Denna bok ger en närmast humoristisk bild av hur, framför allt utveckling av interaktiva produkter går till idag, och Coopers förslag på hur produktutvecklingen borde gå till. Bör läsas med viss distans och delar av den bör tas med en nypa salt.
 • Gould J.D., Boies S. J. & Ukelson J., (1997), How to Design Usable Systems, kapitel 10 i "Handbook of Human-Computer Interaction", Helander, Landauer & Prabhu (eds.).
  Kommentar: Detta kapitel ger en föredömligt träffande bild av vad man måste göra för att utveckla användbara system. Vi refererar flitigt till detta bokkapitel och det är väl värt att läsas i sin helhet.
 • Löwgren J. & Stolterman E., (1998), Design av informationsteknik – materialet utan egenskaper.
  Kommentar: En svensk duo som på ett tydligt och förståeligt sätt förklarar design, prototyping och verktygens betydelse vid utveckling av IT-system. Presenterar ett antal användbara tekniker och metoder för designarbete.

Organisationer, länkar och konferenser

 • ACM SIGCHIhttp://www.acm.org/sigchi/Länken öppnas i nytt fönster. Inom ramen för organisationen ACM (Association for Computing Machinery) finns en rad speciella intressegrupper (eng. Special Interest Group – SIG). En av dessa behandlar människa-datorinteraktion – SIGCHI. Anordnar bl.a. den årliga CHI-konferensen (Human Factors in Computing Systems) det verkliga flaggskeppet bland konferenser inom MDI-området.
 • STIMDIhttp://www.stimdi.se/Länken öppnas i nytt fönster. Sveriges Tvärvetenskapliga Intresseförening för MDI.
  STIMDI avhåller vartannat år en svensk konferens. I samverkan med övriga nordiska MDI-föreningar arrangerar man vartannat år den internationella konferensen NordiCHI.
 • The HCI Bibliographyhttp://www.hcibib.org/Länken öppnas i nytt fönster. Detta är en bibliografisk databas sammanställd av Gary Perlman vid Ohio State University. En av de största allmänt tillgängliga databaser med referenser inom människa-datorinteraktionsområdet som finns. Den innehåller referenser och sammanfattningar för de viktigaste tidskrifterna, böckerna och konferensvolymerna inom området.
 • HCI Indexhttp://degraaff.org/hci/Länken öppnas i nytt fönster. Stor samling av länkar till konferenser, litteratur, etc.
 • NITAhttp://www.nita.uu.se/Länken öppnas i nytt fönster. Nationellt IT-användarcentrum vid Uppsala universitet.
 • UPAhttp://www.upassoc.org/Länken öppnas i nytt fönster. Usability Professionals' Association. I huvudsak en amerikansk organisation för industrimänniskor som jobbar med användbarhetsfrågor. Har en årlig konferens i USA. Har under senare år även spridit sig till andra delar av världen. I Sverige finns en lokalavdelning i Linköping. (http://hem.passagen.se/linkopingupa/)Länken öppnas i nytt fönster.

Överst på sidan ↑