Institutionen för informationsteknologi

Människa-datorinteraktion (MDI)

Kontaktpersoner
Avdelningsföreståndare
Ingela Nyström
Studierektor
Lars Oestreicher
Administratör
Lena Nordström

Forskare och doktorander

Vägbeskrivning

Karta och vägbeskrivning. Hus 1 på Polacksbacken.

ny_inst_eng.jpg


Forskning

Vi arbetar med frågor som rör IT-användning i arbetslivet, inklusive design-, organisations- och arbetsmiljöfrågor. Vårt mål är att slå vakt om användbarhet och att göra datoranvändning nyttigare och enklare för användare. Vi arbetar främst i utvecklingsprojekt inom myndigheter och industri, där vår roll är att säkerställa hög användbarhet genom en användarcentrerad utvecklingsprocess. Största delen av vårt arbete rör komplexa datorstöd för professionella användare och yrkesmässig användning. Vår forskning bedrivs inom områden som:

  • Transport: höghastighetsfartyg, tågtrafikstyrning , lokförarmiljö, simulatorer
  • Administrativt arbete: ärendehantering, telefonsupport
  • Sjukvård: journaler, beslutsstöd, teleradiologi, hemsjukvård, mobilt datorstöd
  • Visualisering: ledningssystem, virtuell lärandemiljö, 3D-verktyg
  • Arbetsmiljö: fysisk, psykosocial och kognitiv arbetsmiljö vid datorstött arbete
  • Etisk kompetens: verktyg och metoder för etisk användbarhet, etik i teknik och samhälle

Vi har lång erfarenhet av internationellt samarbete och större forskningsprojekt inom EU.
Forskningen sammanfattas i en avdelningspresentation (från KoF11-utvärderingen) .

Se förteckning över våra projekt och kurser.

Publikationer

Institutionen för IT ger ut tekniska rapporter, licentiatavhandlingar och doktorsavhandlingar.
En lista över avhandlingar i människa-datorinteraktion finns här

Övriga publikationer

Program och dokumentation för seminariet "Arbetsmiljö i IT-stött arbete", 22 mars 2011. Seminariet hölls i samband med Ergonomisällskapet i Sveriges årsmöte.
Uppdaterad  2013-11-11 14:19:54 av Mikael Laaksoharju.