Institutionen för informationsteknologi

Sakernas Internet

Du blir uppringd av primärvården, de har noterat en förändring i ditt allmäntillstånd och din läkare vill nu ta in dig för provtagning. I ditt armbandsur, dina kläder och i din mobiltelefon sitter nämligen sensorer som kontinuerligt övervakar din kroppstemperatur, din andning, din puls och till och med din balans. Dessa kommunicerar med sjukvårdens system som efter att ha analyserat dina data i sin tur har uppmärksammat primärvården. För ett par år sedan vore detta science fiction, men inte nu längre.

Att allt fler saker i vår omgivning är uppkopplade till Internet, en trend som kallas Sakernas Internet, möjliggör att vi kan få allt mer detaljerad information om vad som händer runt omkring oss, och med oss, och samtidigt dela denna information med världen. Tidigare har detta varit praktiskt omöjligt då de sensorer som samlar in all data inte har varit tillräckligt små och strömsnåla, och inte heller de komponenter som sköter kommunikationen mellan sensorerna och andra tekniska system.

Moderna mobiltelefoner innehåller en växande uppsättning sensorer som samlar in information som kan användas för en mängd olika ändamål. Vid institutionen för informationsteknologi sker forskning på hur dessa kan utnyttjas för att till exempel förstå hur vintertrötthet är kopplat till våra mörka vintrar eller hur patienter i behov av rehabilitering kan utföra balansövningar i hemmet. Tekniken i sensorerna och hur de kommunicerar med varandra är ett annat aktuellt forskningsområde där forskare vid institutionen undersöker och utvecklar metoder och kunskap för att effektivt kunna skapa sensornätverk där flera sensorer samarbetar för att tillsammans kunna ge oss ännu bättre information.

I takt med att ny teknik och kunskap utvecklas växer möjligheterna och sensorer som vi bär med oss är bara ett av alla tillämpningsområden. Sensorer i våra hem kan möjliggöra effektivare uppvärmning och energianvändning, i våra bilar kan de bidra med information som hjälper oss att undvika trafikstockningar och därigenom också till minskade utsläpp och lägre risk för olyckor. Genom våra olika forskningsprojekt bidrar institutionen för informationsteknologi såväl till att driva teknikutvecklingen framåt som att hitta och utforska dessa nya tillämpningsområden.

Läs mer om vår verksamhet här

  • Institutionen för Informationsteknologi är programkontor för Internet of Things som stödjer forskning om Sakernas Internet.
  • Sensorer studeras inom flera projekt av gruppen Communication Research.

Uppdaterad  2016-12-07 12:21:15 av Peter Waites.