Institutionen för informationsteknologi

Hållbar utveckling

Hur kommer det sig att en femton år gammal mobiltelefon klarar sig i en vecka utan laddning medan en modern smartphone knappt klarar sig genom en dag? Anledningarna är flera, som den jämförelsevis stora och ljusstarka skärmen, men den kanske främsta är att det går att göra så mycket mer med en smartphone än med en gammal mobiltelefon, vilket leder till att den förbrukar betydligt mer ström.

Men i takt med att mobiltelefonerna har blivit snabbare har också komponenterna i dem blivit mer strömsnåla. Att utföra en beräkning kostar idag betydligt mindre ström än tidigare, men istället gör vi oerhört många fler beräkningar. Ett annat sätt att angripa problemet med sinande batterier är därför att effektivisera mjukvaran i mobiltelefonerna så att färre beräkningar krävs för att driva alla appar och funktioner vi har vant oss vid.

Att minska antalet nödvändiga beräkningar leder dock inte bara till bättre batteritid i våra mobiltelefoner. De stora datacenter som ansvarar för att leverera tjänster över Internet såsom våra sociala medier, tv- och datorspel samt direktuppspelning av film och musik genomför så många beräkningar att den mängd värme som genereras av alla datorer skulle kunna stå för uppvärmningen av varmvatten till närliggande städer, om den effektivt kunde tas om hand. Istället behöver ännu mer energi förbrukas för att kyla ner dessa center. Vid institutionen för informationsteknologi bedrivs såväl forskning om hur datorkomponenter kan konstrueras för att bli mer strömsnåla som hur mjukvara kan bli mer effektiv och kräva färre beräkningar.

Denna typ av forskning är viktig inte bara då den leder till effektivare datorer, utan också då detta i ett större perspektiv innebär att våra datorer lämnar ett mindre avtryck på vår miljö och vårt klimat när mindre el behöver produceras för att försörja oss och våra datorer med ström.

Uppdaterad  2016-12-06 17:31:07 av Roland Grönroos.