Institutionen för informationsteknologi

Time Bending

Syftet med projektet Time Bending är att skapa effektiva verktyg för testning och analys av en särskilt besvärlig form av fel i programvara: buggar som dyker upp slumpvis och inte går att reproducera. Vi lånar helt enkelt teknik och abstraktioner som framgångsrikt används vid testning av komplex hårdvara för att höja kvaliteten också för testning av mjukvara.

Vi använder simulering av datorsystem, en teknik som är framgångsrik vid verifiering av hårdvara, för att konstruera en miljö där man effektivt kan utsätta programvara för händelser som ibland dyker upp för datorprogram i bruk, men som är svåra att skapa i en testmiljö och som därför förblir oupptäckta tills programvaran är tagen i bruk. En simulator är ett deterministiskt program och de programfel som förekommer kan därför återskapas och debuggas.

Metoden ställer, till skillnad från befintliga metoder, minimala krav på de program som analyseras och är därför lämpad för komplexa mjukvarusystem distribuerade över flera datorer och med komponenter av olika sorter, skapade av olika tillverkare.

Se vår projektbeskrivning för mer detaljer.

I projektet arbetar

Vi samarbetar intensivt med projektet SAAPP.

Uppdaterad  2004-11-30 21:07:49 av Björn Victor.