Institutionen för informationsteknologi

VisIT

Utifrån VIHO-projektet som genomfördes 2002-2004 har vi arbetat vidare med och finslipat resultaten under 2006 inom ramarna för projektet VisIT som genomförs i Kortedala, Göteborg. Arbetet i VisIT har verifierat resultatet av VIHO-projektet med ytterligare en serie målbildsseminarier samt kompletterat dessa med input från ytterligare yrkesgrupper.

Detta arbete har resulterat i förslag på utveckling av moderna arbetsformer i hemvården, förslag som idag successivt håller på att implementeras.

VisIT är finansierat av Vinnova och Kompetensstegen.

Uppdaterad  2007-08-23 11:09:56 av Bengt Sandblad.