Kommande avhandlingar från institutionen för informationsteknologi

Se också listan över alla avhandlingar. (Data nedan hämtas från Digitala Vetenskapliga Arkivet vid Uppsala universitet.)

2020-12-11 kl. 10:00, Häggsalen, Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1, Uppsala
Yuan Gao: Machine Behavior Development and Analysis using Reinforcement LearningExtern länk
Opponent: Elin Anna Topp, Lund University.
2020-12-15 kl. 09:00, Room 1245, ITC, Lägerhyddsvägen 2, Uppsala
Xiuming Liu: Statistical Data Analysis for Internet-of-Things: Scalability, Reliability, and RobustnessExtern länk
Opponent: Tobias Oechtering, KTH Royal Institute of Technology.