Kommande avhandlingar från institutionen för informationsteknologi

Se också listan över alla avhandlingar. (Data nedan hämtas från Digitala Vetenskapliga Arkivet vid Uppsala universitet.)

2023-12-08 kl. 10:15, Sonja Lyttkens, Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1, Uppsala
Vidar Stiernström: Summation-by-Parts Finite Difference Methods for Wave Propagation and Earthquake ModelingExtern länk
Opponent: Ph.D Mark H. Carpenter, NASA Langley Research Center.
2023-12-15 kl. 09:00, Theatrum Visuale, Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1, Uppsala
Ankit Gupta: Adapting Deep Learning for Microscopy: Interaction, Application, and ValidationExtern länk
Opponent: Professor Philip Kollmannsberger, Biomedical Physics Group, Heinrich-Heine-Universität Dusseldorf.