Kommande avhandlingar från institutionen för informationsteknologi

Se också listan över alla avhandlingar. (Data nedan hämtas från Digitala Vetenskapliga Arkivet vid Uppsala universitet.)

2022-05-24 kl. 09:00, Sonja Lyttkens, 101121, Ångström, Lägerhyddsvägen 1, Uppsala
Carl Andersson: Deep probabilistic models for sequential and hierarchical dataExtern länk
Opponent: Professor Roy Smith, Swiss Federal Institute of Technology.
2022-05-31 kl. 13:15, Heinz-Otto Kreiss lecture hall, Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1, Uppsala
Igor Tominec: Oversampled radial basis function methods for solving partial differential equationsExtern länk
Opponent: Professor Bengt Fornberg, University of Colorado Boulder, USA.
2022-06-03 kl. 09:00, Heinz-Otto Kreiss, Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1, Uppsala
Håkan Wieslander: Application, Optimisation and Evaluation of Deep Learning for Biomedical ImagingExtern länk
Opponent: Professor Bjoern Menze, University of Zurich, Department of Quantitative Biomedicine.
2022-06-03 kl. 13:00, Rum 101195, Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1, Uppsala
Carl Jidling: Tailoring Gaussian processes and large-scale optimisationExtern länk
Opponent: Professor Lars Kai Hansen, Technical University of Denmark, Department of Applied Mathematics and Computer Science, Kgs Lyngby, Denmark.
2022-06-08 kl. 10:15, Rum 101121, Lägerhyddsvägen 1, Uppsala
Kristiina Ausmees: Methodology and Infrastructure for Statistical Computing in Genomics: Applications for Ancient DNAExtern länk
Opponent: PhD, CR Flora Jay, CNRS, Université Paris-Saclay, Laboratoire Interdisciplinaire des Sciences du Numérique (LISN), Orsay, France.
2022-06-09 kl. 13:00, Rum 101195, Ångström, Lägerhyddsvägen 1, Uppsala
Muhammad Osama: Robust machine learning methodsExtern länk
Opponent: Aalto Distinguised Professor Visa Koivunen, Aalto University, Finland.