Kommande avhandlingar från institutionen för informationsteknologi

Se också listan över alla avhandlingar. (Data nedan hämtas från Digitala Vetenskapliga Arkivet vid Uppsala universitet.)

2021-12-10 kl. 10:15, Häggsalen, Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1, Uppsala
Rebecca Cort: Getting Work Done: The Significance of the Human in Complex Socio-Technical SystemsExtern länk
Opponent: Professor Ann Blandford, University College London, Department of Computer Science.
2021-12-17 kl. 10:15, Room 2347, ITC, Lägerhyddsvägen 2, Uppsala
Christos Sakalis: Rethinking Speculative Execution from a Security PerspectiveExtern länk
Opponent: Saburo Muroga Professor Josep Torrellas, University of Illinois Urbana-Champaign.
2021-12-17 kl. 13:15, ITC 2446, Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 2, Uppsala
Ghafour Ahani: Optimal Scheduling for Timely Information in Communication SystemsExtern länk
Opponent: Professor Andreas Kassler.