Uppsala universitet Institutionen för informationsteknologi

Kommande avhandlingar från institutionen för informationsteknologi

Se också listan över alla avhandlingar. (Data nedan hämtas från Digitala Vetenskapliga Arkivet vid Uppsala universitet.)

2022-02-04 kl. 09:15, ITC 2446, Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 2, Uppsala
Viktor Bro: Volterra Modeling and Estimation of the Human Smooth PursuitExtern länk
Opponent: Professor Geoff Chase, University of Canterbury, New Zealand.
2022-02-17 kl. 09:15, Room 101195 (nya hus 10), Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 2, Uppsala
Doktorand Kristina von Hausswolff: Practical thinking in programming education: Novices learning hands-onExtern länk
Opponent: Dr. Tony Clear, Auckland University of Technology, Computer Science and Software Engineering, Auckland, New Zealand.


Uppsala Universitet