Uppsala universitet Institutionen för informationsteknologi

Kommande avhandlingar från institutionen för informationsteknologi

Se också listan över alla avhandlingar. (Data nedan hämtas från Digitala Vetenskapliga Arkivet vid Uppsala universitet.)

2024-03-01 kl. 13:15, Ångströmlaboratoriet, 101121, Sonja Lyttkens, Lägerhyddsvägen 1, Uppsala
Karl Bengtsson Bernander: Equivariant Neural Networks for Biomedical Image AnalysisExtern länk
Opponent: Professor Michal Kozubek.
2024-03-08 kl. 10:15, Rum 101195 (Heinz-Otto Kreiss), Ångströmlaboratoriet, Lägerhyddsvägen 1, hus 10, Uppsala
Camille Clouard: A computational and statistical framework for cost-effective genotyping combining pooling and imputationExtern länk
Opponent: Prof. Christine Baes, Department of Animal Biosciences, University of Guelph.


Uppsala Universitet