Uppsala universitet Institutionen för informationsteknologi

Kommande avhandlingar från institutionen för informationsteknologi

Se också listan över alla avhandlingar. (Data nedan hämtas från Digitala Vetenskapliga Arkivet vid Uppsala universitet.)

2021-02-01 kl. 09:15, Rum 2446, ITC, Polacksbacken (Lägerhyddsvägen 2), Uppsala
Phi Diep Bui: On Solving String ConstraintsExtern länk
Opponent: Professor Matthew Hague, Department of Computer Science, Royal Holloway-University of London.


Uppsala Universitet