Technical Report 2013-027

Checklista för god arbetsmiljö vid datorstött arbete

Bengt Sandblad

December 2013

Abstract:
Redan idag sköts det mesta av allt arbete inom administrativt arbete, ärendehantering m.m. med hjälp av datorer. Att arbetet är datorstött innebär givetvis inte att de professionella som ska utföra det direkta arbetet har som huvuduppgift att hantera en dator. De ska kunna utföra sitt arbete på ett effektivt sätt och ha en så bra arbetssituation som möjligt. Självfallet ska också arbetet präglas av en god arbetsmiljö. Det här dokumentet beskriver hur man kan utvärdera arbetsmiljö- och hälsoaspekter i syfte att förebygga eller åtgärda olika slags arbetsmiljöproblem. Innehållet utgår i mångt och mycket från att arbetet utförs med hjälp av IT-stöd, men en hel del är relevant även för arbeten som inte i huvudsak stöds av IT. Basen i utvärderingen är en checklista som finns i slutet av dokumentet. Checklistan kan användas för att utvärdera befintliga arbeten, men den kan också användas i förebyggande syfte.

Note: In Swedish.

Available as PDF (238 kB, no cover)

Download BibTeX entry.