Institutionen för informationsteknologi

[ Teknisk personal | Professorer | Lärare och forskare | Doktorander | Övriga]

Teknisk personal

Namn Tjänst Rum Telefon Mobil Epost
Nysjö, Fredrik
tjänstledig 2015-10-01 - 2019-10-01
forskningsingenjör, doktorand 2114
2114
018 - 471 3472 Email

Professorer

Namn Tjänst Rum Telefon Mobil Epost
Bengtsson, Ewert professor emeritus i datoriserad bildanalys 2104 018 - 471 3467 Email
Borgefors, Gunilla gästprofessor i datoriserad bildbehandling 2104 018 - 471 3466 Email
Carlbom, Ingrid gästprofessor 2114 Email
Gulliksen, Jan gästprofessor i människa-datorinteraktion 2145 018 - 471 2640 Email
Jansson, Anders Arweström professor 2162 018 - 471 2859 070 425 00 90 Email
Kavathatzopoulos, Iordanis professor i Människa-datorinteraktion 2161 018 - 471 6894 070 425 03 83 Email
Kiselman, Christer Oscar gästprofessor 2111 018 - 471 7849 Email
Lind, Mats professor 2159 018 - 471 1004 Email
Nyström, Ingela professor i visualisering 2107 018 - 471 3470 070 167 90 45 Email
Sandblad, Bengt professor emer. i människa-datorinteraktion 2145 018 - 471 2868 070 543 77 19 Email
Seipel, Stefan professor 2112 018 - 471 2829 070 425 00 78 Email
Wählby, Carolina professor 2135 018 - 471 3473 Email

Lärare och forskare

Namn Tjänst Rum Telefon Mobil Epost
Allalou, Amin forskare 2112 018 - 471 5308
018 - 471 2829
073 566 22 63 Email
Asai, Ryoko gästforskare 2122 Email
Avenel, Christophe forskare Email
Blache, Ludovic postdoktor 2114 018 - 471 3472 Email
Bombrun, Maxime postdoktor Email
Brun, Anders forskare 2160 018 - 471 7848 Email
Cajander, Åsa universitetslektor 2119 018 - 471 1016 070 425 07 86 Email
Castellano, Ginevra universitetslektor 2139 018 - 471 3463 070 425 02 00 Email
Chanda, Sukalpa postdoktor Email
Dhara, Ashis Kumar postdoktor 2114 018 - 471 3472 Email
Hast, Anders universitetslektor 2120 018 - 471 3471 070 167 97 17 Email
Laaksoharju, Mikael forskare, biträdande universitetslektor 2158 018 - 471 3599 073 971 35 03 Email
Lind, Thomas postdoktor 2145 018 - 471 2640 070 425 09 59 Email
Lindblad, Joakim forskare 2142 018 - 471 3467 073 316 85 49 Email
Lindell, Tommy gästforskare 073 384 44 22 Email
Malmberg, Filip forskare 2109a 018 - 471 5308 Email
Moll, Jonas postdoktor 2145 018 - 471 2640 Email
Myreteg, Gunilla universitetslektor 2145
Obaid, Mohammad forskare 2109b 018 - 471 3465 070 167 98 54 Email
Oestreicher, Lars universitetslektor 2140 018 - 471 1047 076 809 67 96 Email
Salminen Karlsson, Minna forskare 2145
Selg, Håkan gästforskare 070 630 00 85 Email
Sintorn, Ida-Maria universitetslektor 2137 018 - 471 3461 Email
Sladoje, Natasa forskare 2138 018 - 471 4912 Email
Strand, Robin forskare 2141 018 - 471 3469 070 344 22 24 Email
Vats, Ekta postdoktor 2104b Email

Doktorander

Namn Tjänst Rum Telefon Mobil Epost
Andreasson, Rebecca doktorand 2145 018 - 471 2640 Email
Asplund, Teo doktorand 2144 018 - 471 3371 Email
Axelsson, Anton doktorand 2150 018 - 471 2640
018 - 471 7344
070 954 86 60 Email
Ayyalasomayajula, Kalyan Ram doktorand 2103 018 - 471 3464 Email
Bajic, Buda gästdoktorand
Breznik, Eva doktorand 2144 018 - 471 3371 Email
Gao, Alex Yuan doktorand 2115 018 - 471 3474 Email
Golay, Diane doktorand 2145 018 - 471 2640 Email
Gupta, Anindya gästdoktorand Email
Heil, Raphaela doktorand Email
Kartasalo, Kimmo gästdoktorand
Lidayová, Kristina doktorand Email
Löscher, Ida doktorand 2122 018 - 471 2640 070 167 93 99 Email
Matuszewski, Damian doktorand 2122 018 - 471 3371 Email
Nauwerck, Gerolf doktorand 2145 018 - 471 1832 070 425 05 59 Email
Paetzel, Maike doktorand 2115 018 - 471 3474 Email
Partel, Gabriele doktorand 2144 018 - 471 3371 Email
Patrignani, Norberto doktorand Email
Persson, Anders doktorand 2150 018 - 471 2640
018 - 471 7344
Email
Pielawski, Nicolas doktorand Email
Sadanandan, Sajith Kecheril doktorand Email
Solorzano, Leslie doktorand 2144 018 - 471 3371 Email
Suveer, Amit doktorand 2111 018 - 471 7849 Email
Wahlberg, Fredrik doktorand Email
Wallkötter, Sebastian doktorand 2115 018 - 471 3474 Email
Wetzer, Elisabeth doktorand 2144 018 - 471 3371 Email
Wieslander, Håkan doktorand 2144 018 - 471 3371 Email
Wilkinson, Tomas doktorand 2103 018 - 471 3464 Email
Öfverstedt, Johan doktorand 2144 018 - 471 3371 Email

Övriga

Namn Tjänst Rum Telefon Mobil Epost
Klemm, Anna bioinformatiker 2121 018 - 471 2868 Email
Ranefall, Petter bioinformatiker 2136 018 - 471 3468 Email
Uppdaterad  2016-12-09 13:11:10 av Mikael Laaksoharju.