Institutionen för informationsteknologi

Publikationer från avdelningen för visuell information och interaktion

Varje lista visar publikationer sedan 2005.

Tidskriftsartiklar
Konferensbidrag
Doktorsavhandlingar
Licentiatavhandlingar
Tekniska rapporter

De fem senaste

Refereed publications from the Department of IT

On this page, all publications from the Department of IT reported into DiVA for the current year are found listed by respective research programme: [1]

Uppdaterad  2018-12-07 10:01:13 av Ingela Nyström.