Institutionen för informationsteknologi

Publikationer från avdelningen för visuell information och interaktion

Varje lista visar publikationer sedan 2005.

Tidskriftsartiklar
Konferensbidrag
Doktorsavhandlingar
Licentiatavhandlingar
Tekniska rapporter

De fem senaste

Uppdaterad  2015-06-08 16:02:20 av Anneli Folkesson.