Institutionen för informationsteknologi

Forskning

Hos avdelningen för datalogi utvecklar vi teori och praktik för konstruktion av programvara i syfte att maximera tillförlitlighet och effektivitet. Besök avdelningen för datalogi.

Våra Forskningsavdelningar

Beräkningsvetenskap

Forskningen vid avdelningen för beräkningsvetenskap har sina rötter i numerisk analys för partiella differentialekvationer. Numera omfattar den även matematisk modellering, algoritmer, analys, utveckling av programvara, högprestanda-beräkningar och beräkningsmodeller för dataanalys baserad på observationer inom många olika applikationsområden.

Datalogi

Forskningen i vid avdelningen för datalogi syftar till att göra konstruktion och verifiering av programvara både enklare, effektivare och mer tillförlitligt. Vi utvecklar metoder, språk och verktyg och arbetar inom både tillämpad och teoretisk forskning.

Datorteknik

Forskningen vid datorteknik rör utvecklingen av nya och bättre datorsystem, till exempel datornät, parallelldatorer och inbyggda system. Forskningen spänner från specifiering, verifiering, och analys, till experimentell systemutveckling.

Systemteknik

Världen är i växande grad beroende av tillförlitliga reglersystem och effektiv utvinning av information i signaler och datamängder. Avdelningen för systemteknik forskar och undervisar inom modellering, analys, syntes och reglering av dynamiska system för att driva utveckling inom dessa områden.

Visuell information och interaktion

På avdelningen för visuell information och interaktion samlas en världsunik kombination av expertis inom datoriserad bildanalys och människa-datorinteraktion. Här förenas matematik, psykologi och robotik i forskning inom såväl teori som tillämpningar.

Forskningscentra

Forskningscentra är långsiktiga forskningssamarbeten inom strategiskt viktiga områden. Institutionen för informationsteknologi huserar flera viktiga centra:

  • Centrum för bildanalys (CBA) har sedan 1980-talet utvecklat teori och metoder för datoriserad bildanalys och tillämpat dessa inom viktiga samhällsområden som medicin och miljö.
  • eSSENCE är ett samarbete inom e-vetenskap för utveckling av beräkningsmetoder och programvara för simulering och hantering av stora datamängder inom fysik, kemi, biologi, teknik, samhällsvetenskap och humaniora.
  • HEdCom är en samverkande nexus för forskargrupper i disciplinär didaktik för högre utbildning vid Uppsala universitet.
  • Institutionen är värdar för Internet of Things Sverige, en nationell satsning på att Sverige ska bli världsledande på att använda Internet of things (IoT).
  • UPMARC (Uppsala Programming for Multicore Architectures Research Center) utvecklar insikter inom parallell programmering och demonstrerar dess effektivitet genom prototyper av verkliga problem.
  • UPPMAX (Uppsala Multidisciplinary Center for Advanced Computational Science) är Uppsala Universitets resurs för högprestanda datorer, storskalig datalagring och kunskap inom högprestandaberäkning.

Se denna lista över forskningscentra tidigare knutna till institutionen.

research_centers.jpg

Forskningsarenor

En forskningsarena är en möjlighet för forskare från olika avdelningar som delar ett gemensamt intresse att samlas och samarbeta utan att det krävs en ny administrativ enhet. Läs mer om hur våra forskningsarenor fungerar.

Applied Optimisation

Tillämpad optimering ("Applied Optimisation") handlar om teorier, modeller och metoder för att formulera och lösa olika typer av optimeringsproblem som kan uppstå i en bred skara av applikationer. Arenan är avsedd att ta vetenskapen om att "göra bättre" i bruk under verkliga applikationer och omständigheter.

BiomedIT

Informationsteknologi är en oumbärlig del av modern (bio) medicin. Både datorsystem och olika typer av beräkningsmetoder är centrala för omvårdnad, diagnostik och behandling samt inom medicinsk forskning. Arenan för BiomedIT sammanför alla fem divisioner av institutionen för informationsteknologi för att informera om och främja forskningssamarbeten inom dessa områden.

Machine Learning

Machine Learning handlar om att skapa förutsägelser baserade på tidigare erfarenheter. Machine Learning Arenan vid institutionen för informationsteknologi är placerad i en skärningspunkt mellan forskning inom beräkning och algoritmer, teoretiska insikter i lärande och slutledning, och fallstudier av lärande och mönsterigenkänning inom olika områden.

Security

Security Arena är en forskningsgrupp inom säkerhetsinformatik som använder metoder från datorlingvistik, maskininlärning, visualisering, artificiell intelligens samt etiska och filosofiska synsätt på säkerhet.

Smart City

Det moderna samhället står inför många kritiska utmaningar, såsom föroreningar, energiförbrukning, avfallshantering, transport och sjukvård. Smart City Arenan samlar forskare från olika avdelningar genom ett tvärvetenskapligt initiativ med fokus på IT för smarta samhället. Vi samarbetar med statliga organ och olika industrier för att ta itu med de mest kritiska utmaningarna för framtidens smarta städer, för att ge hållbar utveckling och förbättra allas livskvalitet.

Forskarstudier

Intresserad av forskarstudier? Våra forskarstudenter får utbildning av högsta möjliga standard och vårt doktorandprogram är uppbyggt för att förbereda alla studenter för arbete vid de bästa universiteten, nationellt och internationellt, inom industrin, vid myndigheter samt inom samhället i stort.

Två forskarexamina kan tilldelas vid fakulteten för vetenskap och teknik: Filosofie doktor i vetenskap och licentiat. Forskarutbildningen är den högsta nivån i utbildningssystemet.

Alla våra doktorander är anställda vid institutionen för informationsteknologi vid Uppsala universitet. Anställningen löper över fem år och omfattar forskning på 80% och institutionstjänstgöring (främst undervisning) på högst 20%.

Hitta ett doktorandprogram

Forskarprofiler

TALRIKA LÖSNINGAR PÅ FYSIKALISKA PROBLEM: "Teoretiska algoritmer bör vara till praktisk nytta."

Institutionen för informationsteknologi bedriver forskning inom en oändlig mängd spännande frågor och områden som täcker ett brett spektrum av syften och metoder för att applicera datorer och dataanalys i olika vetenskapliga- och utbildningssammanhang . Våra forskare bedriver samtidigt enskilda förfrågningar och samarbetsprojekt med länkar till applikationer inom flera områden såsom teknik, biologi, medicin, ekonomi och psykologi.

Med dessa forskarprofiler bjuder vi in dig att lära känna några av de fantastiska individer bakom denna forskning.

IT@UU i pressen

Nedan presenteras de senaste artiklarna och pressklippen om forskningen vid institutionen för informationsteknologi. Institutionens pressarkiv hittar du här.

2018-02-08
Thomas Schön, professor i reglerteknik vid institutionen för informationsteknologi, avdelningen för systemteknik, är intervjuad av Dagens Media i deras podcast "AI-Podden," där han reder ut begreppen AI, machine learning och deep learning. Thomas berättar om varför AI är så hett idag och drar paralleller till det amerikanska rymdprogrammet Apollo som leddes av NASA för att åka till månen. Lyssna på intervjun här.

2018-01-17
Thomas Schön, professor i reglerteknik vid institutionen för informationsteknologi, avdelningen för systemteknik, är intervjuad i Teknats Nyhetsbrev för januari 2018 angående forskningsmiljön “NewLEADS” som skapats av forskare från Uppsala universitet och KTH. Läs intervjun här.

2017-12-20
Di Yuan, professor i optimeringslära vid institutionen för informationsteknologi, avdelningen för datalogi, är omnämnd i en artikel på UU.se för sin delaktighet i ett projekt som ska göra sophanteringen mer klimatsmart. Läs artikeln här.

2017-12-11
Alexandra Jimborean, biträdande universitetslektor vid institutionen för informationsteknologi, avdelningen för datorteknik, intervjuas i månadens upplaga av nyhetsbrevet från Association for Computing Machinery (AMC). Läs intervjun här.

2017-12-05
Carolina Wählby, professor vid institutionen för informationsteknologi, avdelningen för visuell information och interaktion, intervjuas i nyhetsbrevet från fakulteten för teknik och naturvetenskap för december 2017 angående den lyckade workshop inom digital patologi som arrangerades i november 2017. Läs intervjun här.

research_boll_news.pngUppdaterad  2018-02-09 11:47:25 av Peter Waites.