Institutionen för informationsteknologi

Datorer och passerkort

PASSERKORT (Campuskortet)

För att komma in i husen (utanför kontorstid) och till datasalarna (som alltid är låsta), krävs ett passerkort, det så-kallade "campuskortet". Den som läser på distans och som vistas i universitetets lokaler endast under enstaka dagar behöver oftast inte kvittera ut något campuskort.

Instruktioner om hur du kan få ett campuskort skickas via e-post. För att hämta ut ett campuskort behöver du kunna visa godkänd ID-handling och ha en aktuell kursregistrering. Är du ny student måste du ha en aktuell registrering och aktiverat ditt användarkonto vid Uppsala universitet för att få e-post med instruktioner. Du behöver sedan kontinuerligt förse ditt campuskort med en giltighetsmarkering.

Om du tappar bort ditt campuskort ska du spärra det snarast möjligt. Du kan själv spärra ditt kort genom att logga in på ditt användarkonto. Du kan också vända dig till IT-kansliet för att få hjälp med att spärra kortet.

Uppdaterad  2017-01-16 16:15:49 av Peter Waites.