Institutionen för informationsteknologi

Kontakta oss

Nedan har vi samlat kontaktinformation för alla viktiga studentfunktioner på institutionen för informationsteknologi.

Ytterligare kontaktinformation för TEKNAT-studenter finner du på fakultetens kontaktsidor.

IT-kansliet

IT-kansliet kan förutom övergripande administrativa uppgifter även hjälpa dig med ämnesspecifika frågor rörande t.ex. antagning, kursregistrering och resultatrapportering. IT-institutionens tentor skannas hos Studentservice Ångström fr.o.m. mars 2017, men äldre tentor kan fortfarande hämtas ut på IT-kansliet.

Vid behörighetsfrågor efter kontrollbesked från antagning.se, vänligen kontakta

Besöksadress
IT-kansliet, ITC/Polacksbacken, Lägerhyddsvägen 2, rum 4204a (hus 4, plan 2, rum 4204a)

Öppettider IT-kansliet
måndag - torsdag kl 10.00 - 12.30

IT-kansliet har stängt onsdag 24 oktober pga konferens för administratörer vid UU

Datordrift

Information om hanteringen av datorer och datasystem på institutionen finns på datordriftgruppens hemsida. Jourhavande systemansvarig sitter i rum 4118b.

Studievägledning

Besvarar bl a frågor om kurser, studiegångar, studieuppehåll, utbildningsprogram och inriktningar. Det är hit du i första hand vänder dig vid eventuella problem med dina studier eller är i behov av särskilt stöd. För öppettider och annat, se studievägledarnas hemsida.

ÄR DU I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD?

Det finns ett antal olika instanser inom och utanför universitetet som ger stöd och hjälp när man är i behov av särskilt stöd i studierna. Teknisk-naturvetenskapliga fakulteten har en Samordnare för studenter i behov av särskilt stöd dit man kan vända sig för stöd och råd. Läs mer på deras sidor om särskilt stöd.

Uppdaterad  2018-10-23 10:49:40 av Ingegerd Wass.