Hoppa till huvudinnehållet
Institutionen för informationsteknologi

Stöd och service

IT-kansliet kan förutom övergripande administrativa uppgifter även hjälpa dig med ämnesspecifika frågor rörande till exempel antagning, kursregistrering och resultatrapportering.

OBS! Pga rådande rekommendationer har vi öppnat drop in i Zoom igen. Du når oss 10.00-12.30 mån-tors här: https://uu-se.zoom.us/j/62594963598

Besöksadress
IT-kansliet, ITC/Polacksbacken, Lägerhyddsvägen 2, rum 4204a (hus 4, plan 2, rum 4204a)

OBSERVERA: Frågor angående behörighet eller kontrollbesked från antagning.se besvaras centralt, vänligen kontakta

STUDIE- OCH KARRIÄRVÄGLEDNING

Du kan vända dig till våra duktiga studievägledare med frågor som rör dina studieval, eventuella problem med studierna eller studiesituationen och karriärfunderingar. Studievägledarna har alla ansvar för olika program och är därför experter på frågor rörande just ditt program. Mer om studie- och karriärvägledning.

ÄR DU I BEHOV AV SÄRSKILT STÖD?

Det finns ett antal olika instanser inom och utanför universitetet som ger stöd och hjälp när man är i behov av särskilt stöd i studierna. Teknisk- naturvetenskapliga fakulteten har en Samordnare för studenter i behov av särskilt stöd dit man kan vända sig för stöd och råd. Läs mer på fakultetens sidor om särskilt stöd.

REGLER OCH RÄTTIGHETER

På Uppsala universitet finns riktlinjer för studenternas arbetsvillkor som tar upp vilka krav du kan ställa på bland annat fysisk och psykosocial arbetsmiljö, kursplaner och scheman, studentinflytande och undervisning. Vid teknisk-naturvetenskaplig fakultet finns en likabehandlingsplan och andra dokument och föreskrifter som kopplar till regler och rättigheter.
Läs mer och få länkar till dokumenten på fakultetens sida om regler och rättigheter.

Uppdaterad  2022-01-17 11:10:44 av Anneli Berglund.