Institutionen för informationsteknologi

Examensarbeten i datavetenskap på kandidatnivå (15hp, G2E-nivå)

Så här går det till

Förberedelser

 • Ta reda på alla regler och krav kring exjobb. Läs på om vem som gör vad (studenten, handledaren, ämnesgranskaren, examinatorn och exjobbssamordnaren).
 • Studenter på kandidatprogrammet i datavetenskap (DVk) behöver inte söka kursen (genom antagning.se), men alla andra måste göra det för att kunna antas. Kursen heter Examensarbete C i datavetenskap.
 • Gå på andras slutpresentationer, inte nödvändigtvis bara kandidatexjobb. (Det är viktigare att presentationen du går på intresserar dig och kan ge idéer/inspiration, än att det är rätt sorts exjobb)
 • Hitta ett jobb som intresserar dig, företag eller internt (Här finns några tips och råd och hur man bör tänka ).
 • Skriv en preliminär projektplan, tillsammans med handledaren.
 • Fyll i blanketten så långt det går (du och handledaren ska ha skrivit på).
 • Skicka blankett och projektplan till exjobbssamordnaren (blankett i postfack 48, projektplan som PDF till ).
 • Exjobbssamordnaren utser en ämnesgranskare, som diskuterar fram en slutgiltig projektplan med dig (du får gärna själv föreslå en ämnegranskare, men det är inte nödvändigt).
 • Examinatorn kallar in dig till ett startmöte (normalt bara dig, men ibland även ämnesgranskaren).
 • Du registreras på kursen.

Mitten

 • Jobbet kan börja!
 • Börja skriva på rapporten från dag ett! Några tips och råd om hur man skriver.
 • Inom de första dagarna: Lämna in en disposition (tänkt innehållsförteckning) till ämnesgranskaren.
 • Se till att ha regelbunden kontakt med ämnesgranskaren (exempelvis genom regelbundna informella statusrapporter per email).
 • Var inte rädd att utnyttja ämnesgranskaren som reservhandledare i frågor som handledaren på företaget inte har koll på. Framför allt skrivandet.
 • Ämnesgranskaren ska kalla dig till ett mittkursmöte efter ungefär halva tiden där ni framför allt diskuterar rapporten, det du då har hunnit skriva, struktur, innehåll och presentation. Det här är en ny regel för vårterminen 2017, så alla ämnesgranskare kanske inte känner till den. Var gärna lite proaktiv här och diskutera detta med honom/henne.

Slutet

 • Läs igenom de bedömningskriterier som ämnesgranskaren förväntas följa när han/hon läser din rapport. Det finns stort utrymme för egna tolkningar i dessa, så de kan uppfattas som ganska luddiga, men om du själv inte tycker att du uppfyller någon av punkterna, så är det nog så.
 • Utnyttja dina förmåner! Språkverkstaden har bra service för feedback på skrivna rapporter.
 • Gör upp med handledare och ämnesgranskare om muntlig presentation. Boka tid genom exjobbssamordnaren. Det är ämnesgranskaren som avgör om du är tillräckligt färdig för att få presentera ditt exjobb. En bra tumregel är att exjobbet bör kunna presenteras om själva arbetet är klart och minst 80% av rapporten, men det är ämnesgranskarens beslut.
 • Efter presentationen, lämna in exjobbsrapport till ämnesgranskaren och åtgärda eventuella utpekade brister.
 • Ämnesgranskaren meddelar samordnaren att han/hon är nöjd och bifogar den version som godkänts.
 • Samordnaren hjälper dig att anpassa rapporten till den mall som finns (framsida+abstract).
 • Examinatorn får rapporten (från samordnaren, nu med färdig framsida) och kan också begära (vanligt) att du reviderar rapporten.
 • När även examinatorn är nöjd är exjobbet godkänt.
 • Resultatet rapporteras till UPPDOK (studentregistret). Den rapporttitel som anges i registret tas från den godkända rapportens framsida, inte från blanketten du fyllde i från början.
Uppdaterad  2018-05-22 15:05:02 av Olle Gällmo.