Hoppa till huvudinnehållet
Institutionen för informationsteknologi

Examensarbeten i datavetenskap på kandidatnivå (15hp, G2E-nivå)

Så här går det till

Exjobbsinformation inför VT 2024 äger rum den 10 oktober kl 13:15-14ish i Å100155.

Förberedelser

 1. Ta reda på alla regler och krav kring exjobb. Läs på om vem som gör vad (studenten, handledaren, ämnesgranskaren, examinatorn och exjobbssamordnaren).
 2. Om du är student på kandidatprogrammet, sök kursen genom antagning.se)! Andra studenter som är intresserade av att ta kandidatexamen i datavetenskap ombedes kontakta studievägledare. Exjobbskursen är inte sökbar för icke-programstudenter.
 3. Gå på andras slutpresentationer, inte nödvändigtvis bara kandidatexjobb. (Det är viktigare att presentationen du går på intresserar dig och kan ge idéer/inspiration, än att det är rätt sorts exjobb.) Du kan även läsa tidigare exjobbsrapporter, eller bara deras sammanfattningar, för att få idéer.
 4. Hitta ett problem som intresserar dig, företag eller internt. Här finns några tips och råd och hur man bör tänka.
 5. Skriv en preliminär projektplan, tillsammans med handledaren.
 6. Fyll i blanketten så långt det går (du och handledaren ska ha skrivit på). Om du gör ett inernt exjobb kan ni gärna föreslå en ämnegranskare, men det är inte nödvändigt.
 7. Lämna in blankett och projektplan som PDF enligt instruktion. Sista datum för detta är c:a en månad innan periodstart. Deadline inför period 4 2024 är kl 17 måndag 19 februari. Sena ansökningar kan hänvisas till nästa period.
 8. Du tilldelas en ämnesgranskare som kontrollerar att problemet är lämpligt att skriva exjobb på, och diskuterar fram en slutgiltig projektplan med dig.
 9. Examinator granskar projektplanen. Är den godkänd så registreras du på kursen och exjobbet börjar vid periodstarten (utom i undantagsfall).

Mitten

 1. Jobbet kan börja!
 2. Alla studenter som skriver exjobb samtidigt kallas till ett gemensamt uppstartsmöte.
 3. Börja skriva på rapporten från dag ett! Några tips och råd om hur man skriver.
 4. Inom de första dagarna: Lämna in en disposition (tänkt innehållsförteckning) till ämnesgranskaren.
 5. Se till att ha regelbunden kontakt med ämnesgranskaren (exempelvis genom regelbundna informella statusrapporter per email).
 6. Gå på andras slutpresentationer, inte nödvändigtvis bara kandidatexjobb.
 7. Var inte rädd att utnyttja ämnesgranskaren som reservhandledare i frågor som handledaren på företaget inte har koll på. Framför allt skrivandet.
 8. Ämnesgranskaren ska kalla dig till ett mittkursmöte efter ungefär halva tiden där ni framför allt diskuterar rapporten, det du då har hunnit skriva, struktur, innehåll och presentation. Var gärna lite proaktiv här och diskutera detta med honom/henne.
 9. Utnyttja dina förmåner! Språkverkstaden har bra service för rapportskrivning och feedback på skrivna rapporter.

Slutet

 1. Läs igenom de bedömningskriterier som ämnesgranskaren förväntas följa när han/hon läser din rapport. Det finns stort utrymme för egna tolkningar i dessa, så de kan uppfattas som ganska luddiga, men om du själv inte tycker att du uppfyller någon av punkterna, så är det nog så.
 2. Boka en tid för muntlig presentation som fungerar för din ämnesgranskare. En bra tumregel är att exjobbet bör kunna presenteras om själva arbetet är klart och minst 80% av rapporten, vilket det är ämnesgranskarens jobb att bedöma.
 3. Skicka en preliminär version av rapporten till examinator minst fem arbetsdagar innan presentationen. Glöm inte att ha med ett informativt abstract.
 4. Presentationen är offentlig, om inte annat avtalats. Bjud gärna in handledare, medstudenter och familj, på plats eller via Zoom.
 5. När presentationen och den preliminära rapporten är godkända, kommer detta rapporteras i Ladok (studentregistret).
 6. Diskutera frågor som uppkom på presentationen och deras eventuella inverkan på din exjobbsrapport med ämnesgranskaren, och åtgärda eventuella utpekade brister.
 7. Ämnesgranskaren meddelar exjobbssamordnaren när han/hon är nöjd.
 8. Exjobbssamordnaren ger dig mall för framsida + abstract, och hjälper dig att anpassa rapporten.
 9. Lämna in rapporten igen (nu med färdig framsida) via e-post till exjobbssamordnare och examinator, som rättar och betygssätter den. Rapporter rättas främst under terminstid, och över huvud taget inte under schablonsemestern: 7 veckor med start på midsommarafton. Deadline för garanterad rättning innan sommaren är sista dagen i period 4. Om du missar deadline men behöver få din rapport rättad innan höstterminens start, till exempel för att du tänker läsa vidare på ett masterprogram, så meddela Johannes samtidigt som du lämnar in.
 10. Rapporten blir ofta godkänd, eventuellt med kommentarer om förbättringsförslag som du får behandla efter eget huvud. Den kan också bli godkänd med komplettering, dvs krav på att du reviderar/kompletterar rapporten. Det finns även en teoretisk risk att rapporten blir underkänd, till exempel om den visar sig vara spökskriven.
 11. Ditt godkända slutbetyg på exjobbet rapporteras till Ladok, med det datum du lämnade in rapporten som examensdatum. Den rapporttitel som anges i registret tas från den godkända rapportens framsida, inte från blanketten du fyllde i från början.

Vad händer om jag inte blir klar i tid?

Det finns många anledningar att ett exjobb kan dra ut på tiden. Mycket få exjobb blir helt klara inom de 10 veckor de egentligen ska ta.

 1. Ett exjobb som drar över tiden med upp till några månader är normalt inget problem. Den ende som påverkas är egentligen du själv som får din examen fördröjd. Har det hunnit bli ny termin så kan du begära omregistrering på kursen genom exjobbssamordnaren, som då först vill kolla med ämnesgranskaren att du verkligen är aktiv.
 2. Ett förordnande som ämnesgranskare gäller i nio månader, så om examensarbetet pågår längre än så kan det hända att ämnesgranskaren inte vill förlänga sitt uppdrag. Då behövs en ny projektplan för arbetets avslutande, så att du kan söka en ny ämnesgranskare. Exjobbssamordnaren bistår med sökningen. Detta kan medföra ändringar i arbetets inriktning eftersom det nu är den nya ämnesgranskarens bedömningar som gäller. Om ingen ny ämnesgranskare kan hittas för din föreslagna plan kan exjobbssamordnaren eller examinator kräva att du börjar på ett nytt arbete. (Den här situationen är mycket ovanlig, men det har hänt att exjobbsprojekt havererat fullständigt.)
 3. I värsta fall kan det visa sig att uppgiften du skulle lösa, efter att ämnesgranskarens förordnande löpt ut, anses tekniskt överspelad eller av andra anledningar inte längre intressant, eller ens möjlig att slutföra (till exempel om företaget inte längre ger dig tillgång till utrustning eller data). I ett sådant fall kan exjobbssamordnaren eller examinator kräva att du börjar på ett nytt arbete. Detta är i så fall nog bäst även för dig själv - du vill nog att din slutrapport blir en bra merithandling sen och inte känns passé redan när du skrev den. (Den här situationen är också mycket ovanlig. Så länge din ämnesgranskare vill fortsätta brukar det gå att omformulera uppgiften för att passa de nya omständigheterna.)
Uppdaterad  2024-02-19 09:56:28 av Johannes Borgström.