Hoppa till huvudinnehållet
Institutionen för informationsteknologi

Vem är vem (vem gör vad) under ett kandidatexjobb?

Roles.jpg

Förutom studenten är fyra andra personer inblandade i ett examensarbete på kandidatnivå.

  • Handledaren är en person som är tekniskt väl insatt i problemet, oftast den person som "äger" problemet och vill ha det löst, alltså en person som normalt sitter på arbetsplatsen och är anställd där. Detta är en person som du som student förmodligen träffar nästan varje dag under arbetets gång. Information om handledarrollen för externa handledare
  • Ämnesgranskaren är en ämnesinsatt och universitetsanställd person (på fast tjänst), vars huvuduppgift är att granska din slutrapport ur ämnesvetenskaplig synpunkt. Om exjobbet görs på ett företag, och man alltså inte kan veta vad handledaren har för utbildning, är det ämnesgranskarens uppgift att också vara din handledare i själva skrivandet. Även om så inte är fallet är det viktigt att du som student har regelbunden kontakt med din ämnesgranskare, kanske en gång i veckan eller varannan. Ni sparar tid, båda två, på att upptäcka eventuella problem så tidigt som möjligt.
  • Examinator är den som har det formella betygssättande uppdraget för ditt exjobb. Han/hon ska godkänna att arbetet påbörjas, och granskar så småningom ditt exjobb i slutet, efter ämnesgranskarens godkännande. Att ämnesgranskaren godkänt dig betyder alltså inte säkert att allt är klart. Det är tvärtom ganska vanligt att examinator begär en komplettering, men då oftast inte på ämnesmässig grund, utan troligare på grund av brister i struktur, språk, referenshantering, etc.
  • Exjobbssamordnaren övervakar och koordinerar hela processen, kontrollerar i början att förkunskapskraven är uppfyllda, utser ämnesgranskare, koordinerar slutpresentationer och sköter formalia (registrering på kurs, rapportering av resultat etc).

Handledare och ämnesgranskare måste vara två olika personer (gäller igen från 2021). En lärare kan inte heller examinera ett arbete som de själva har varit handledare eller ämnesgranskare för.

Uppdaterad  2021-01-29 09:59:44 av Johannes Borgström.