Hoppa till huvudinnehållet
Institutionen för informationsteknologi

Forskning i beräkningsvetenskap

Forskningen täcker ett brett fält från numerisk analys via programvaruutveckling och högprestanda-beräkningar till samarbetsprojekt inom beräknings- och ingenjörsvetenskap, samt industriella tillämpningar.

Beräkningsvetenskap

Shallow-water-ekvationerna lösta över jordens yta

Inom så vitt skilda ämnen som biologi, fysik, medicin, ekonomi, kemi och geologi kan man använda simulering för att undersöka olika förlopp. Att simulera något innebär att man istället för att genomföra experiment i verkligheten, kan låta dem äga rum virtuellt i en dator. Simulering brukar kallas den tredje pelaren inom vetenskap (vid sidan om experiment och teori) och har revolutionerat vad man kan studera utan dyrbara, utrymmeskrävande och kanske oetiska experiment.

Vid Avdelningen för beräkningsvetenskap bedriver vi forskning inom hela kedjan av vad som behövs för simulering; matematiskt beskriva det undersökta fenomenet, formulera en lösningsmetod för det matematiska problemet och slutligen konstruera datorprogram som på ett effektivt sätt implementerar den utvecklade lösningsmetoden för att göra simuleringen möjlig.


Uppdaterad  2023-01-24 16:01:34 av Erik Blom.