Hoppa till huvudinnehållet
Institutionen för informationsteknologi

Visualisering & interaktion

För att kunna förstås stora, komplexa datamängder, till exempel tredimensionella bilder av den mänskliga kroppen, är det önskvärt att kunna se organen tredimensionellt och att kunna känna på dem. Det första kallas visualisering och det andra haptik. vi utvecklar nua, snabba matematiska metoder för detta. En tillämpning är planering av operationer.

visualization_interaction.jpg

Medicin & hälsa

medicine_health_282.jpg

Bilder av många olika slag är en viktig del av medicinsk diagnostik. Datorer kan hjälpa till att analysera sådana bilder. I samarbete med radiologer utvecklar vi sedan länge metoder för medicinsk bildanalys. Inom sjukvården måste personalen numera hantera datorer för journalföring, undersökningsresultat och administration. Vi utvecklar informationssystem som gör datorarbetet så efftektivt som möjligt.

Kvantitativ mikroskopi

Att manuellt räkna och mäta olika objekt i mikroskopibilder tar väldigt lång tid. Därför utvecklar vi automatiska bildanalysmetoder för detta. Bilderna kan vara två- eller tredimensionella och komma från många olika sorters mikroskop: ljusmikroskop, fluorescensmikroskop eller elektronmikroskop. Det som avbildas kan vara cancerceller, lysande proteiner eller träfibrer och syftet kan vara diagnos eller kvlitetskontroll.

tissue_image_282.jpg

Användbarhet & IT-system

control_and_automation_282.png

It-systemen i stora organisationer behöver ofta förbättras för att bli mer användbara. Vi utvecklar sådana förbättringar baserat på forskning inom människa-datorinteraktion. Vi studerar även hur människor beter sig i samverkan med komplexa dynamiska system, till exempel system för intensivvård, trafikkontroll och industriprocesser. Då använder vi bland annat kontrollteori som lämpligt språk.

Humaniora & industri

Stora mängder handskrivna historiska texter hara nu digitaliserats. Vi utvecklar metoder för att analysera och söka i dessa svårtolkade bilder. Tredimensionell analys av träfiberamterial som papper kartong och speciellt kompositer är ett av våra specialområden. Vi utvecklar även nya, bättre sätt att visa var alla tåg är för trafikoperatörerna och hjälper industrin att använda bildanalys för kvalitetskontroll.

Even though a major fraction of vi2's projects fall within health care, medicine and biology, we also have projects in a wide range of other application fields, most of which we can classify as either humanities or industry.An Icelandic text

Etik & hållbarhet

Goya_Sleep_of_Reason.jpg

Framstegen inom informations- och kommunikationsteknik skapar svårförutsägbara etiska problem. Ett exempel är elektroniska patientjournaler som bidrar till en bättre sjukvård men samtidigt kan leda till förlust av personlig integritet. Ständigt nya versioner av apparater och permanent lagring av all data skapar hållbarhetsproblem. Vi arbetar med att minimera dessa problem vid utveckling av nya system.

Diskret geometri

Bilder består av ett antal separata punkter (pixel). Vanliga geometriska begrepp som avstånd och linje måste därför formuleras diskret. Vi arbetar med dessa grundläggande matematiska definitioner. Bildelement i två coh tre dimensioner brukar vara fyrkantiga respektive kubformade. Teoretiskt kan vi visa att det finns bättre former och vi utvecklar därför metoder för dessa.

discrete.jpg

Undervisning & didaktik

bike_students.jpg

Den som yrkesmässigt sysslar med informations- och kommunikationsteknik behöver kunskaper inom många områden förutom datavenskap, till exempel etik, kritiskt tänkande och internationellt samarbete. Vi utvecklar forskningsbaserade undervisningsmetoder både för industrin och för universiteten för att uppnå detta. Vi undersöker och utvecklar även teorier och gränssnitt för effektiv distansundervisning.

Metoder för bilddataanalys

Många utmaningar inom automatiserad bildanalys är gemensamma för alla typer av tillämpningar: hur man hanterar variationer i bildkvalitet, hur man jämför bilder, hur man väljer eller lär sig de lämpligaste representationerna för att nå bästa prestanda och hur man förstår och tolkar resultat av den automatiserade analysen. Vi strävar efter att ta oss an några av dessa utmaningar genom att utveckla robusta och allmänt tillämpliga metoder; ofta utvärderar vi dem i samband med medicinska och biomedicinska tillämpningar.

XAI_for_CancerDiagnostics.png
Uppdaterad  2023-02-06 13:02:41 av Joakim Lindblad.