Hoppa till huvudinnehållet
Institutionen för informationsteknologi

Tekniska rapporter

Avd. för Vi3

 1. Artificial intelligence, robotisation and the work environment: Literature review. Åsa Cajander, Bengt Sandblad och Magdalena Stadin. Swedish Agency for Work Environment Expertise, 2022. (Extern länk).
 2. A workflow for high-throughput screening, data analysis, processing, and hit identification. Catherine S. Hansel, Schayan Yousefian, Anna H. Klemm och Jordi Carreras-Puigvert. 2020. (Extern länk).
 3. Digital spetskompetens – den nya renässansmänniskan: Genomlysning, definition, prognosverktyg och rekommendationer för framtida utveckling. Jan Gulliksen, Åsa Cajander och Mattias Wiggberg. Tillväxtverket och Universitetskanslerämbetet, 2020. (Extern länk).
 4. Vad är det trafikledarna gör som automationen inte klarar?: Tågtrafikstyrning med människan i centrum. Anders Arweström Jansson. KAJT-rapport, Uppsala universitet, 2017. (fulltext).
 5. Journal via nätet: delaktighet för patienterna och oro hos personalen. Åsa Cajander och Rose-Mharie Åhlfeldt. Inera-rapport, Inera AB, Stockholm, 2016. (fulltext).
 6. Framtida tågtrafikstyrning: Sammanfattande forskningsrapport. Slutrapport från FOT-projektet. Arne W Andersson, Bengt Sandblad, Simon Tschirner och Anders Jansson. 2015.
 7. Topological clustering guided document binarization. Kalyan Ram Ayyalasomayajula och Anders Brun. Svenska Sällskapet för Automatiserad Bildanalys, 2015. (fulltext).
 8. Cancerpatienter och användningen av journal via nätet. Hanife Rexhepi, Åsa Cajander, Rose-Mharie Åhlfeldt och Isto Huvila. Technical Report nr HS-IIT-TR-15-003, Högskolan i Skövde, 2015. (fulltext).
 9. Experiments on Large Scale Document Visualization using Image-based Word Clouds. Tomas Wilkinson och Anders Brun. Technical report / Department of Information Technology, Uppsala University nr 2015-022, 2015. (Extern länk).
 10. Utvärdering av förändringar i trafikledarnas beslutsfattande: Delrapport I: Den svenska ansatsen till kontrollstrategier i ett nutidshistoriskt och vetenskapligt internationellt perspektiv. Anders Jansson. KAJT-rapport, Uppsala, 2014.
 11. Ekonomiadministratörernas IT-relaterade arbetsmiljö vid Uppsala universitet: En kortfattad rapport från KiA-projektet. Åsa Cajander, Thomas Lind, Gerolf Nauwerck, Britta Nyberg och Bengt Sandblad. Technical report / Department of Information Technology, Uppsala University nr 2014-003, 2014. (Extern länk).
 12. Checklista för god arbetsmiljö vid datorstött arbete. Bengt Sandblad. Technical report / Department of Information Technology, Uppsala University nr 2013-027, 2013. (Extern länk).
 13. Multi-resolution Cervical Cell Dataset. Patrik Malm. External report (Blue series) nr 37, Centre for Image Analysis, Swedish University of Agricultural Sciences, Uppsala, Sweden, 2013. (fulltext).
 14. Införande av verksamhetsstödjande IT-system: Problem, effekter och nytta. Thomas Lind, Fredrik Brattlöf, Åsa Cajander, Bengt Sandblad, Bengt Göransson och Anders Jansson. Technical report / Department of Information Technology, Uppsala University nr 2013-024, 2013. (Extern länk).
 15. Evaluation of the Uppsala University ROLE Prototype. Thomas Lind och Mikael Laaksoharju. Department of Information Technology Division of Visual Information and Interaction Uppsala University,, 2012. (fulltext).
 16. Det är pedagoger som bryr sig om vårt barn: En studie av påverkande faktorer vid föräldrars val av förskola. Anette Löfström. 2012. (fulltext).
 17. Short Descriptions of International Journals on Image Processing and its Applications. Gunilla Borgefors (editor). Internal report (Yellow series) nr 50, 2012.
 18. "Det är ett verktyg vi ska arbeta med": En studie av arbetet med Vision 2030 och Tillsammansmodulerna, delrapport 2. Anette Löfström. Nationellt IT-användarcentrum (NITA), Uppsala, 2011. (fulltext).
 19. Om nya kontaktmönster i arbetslivet: SMS, chatt, e-post och telefoni – När används vad?. Håkan Selg. Technical report / Department of Information Technology, Uppsala University nr 2011-021, 2011. (fulltext).
 20. Om nya kontaktmönster i arbetslivet: Facebook, LinkedIn, Twitter. Håkan Selg. Technical report / Department of Information Technology, Uppsala University nr 2011-031, 2011. (fulltext).
 21. Slutrapport UsersAward2<em></em>: utvecklad kvalitetssäkring av IT-användning. Nils-Göran Olve, Ove Ivarsen, Torbjörn Lind, Yngve Sundblad, Bengt Sandblad och Åke Walldius. 2011. (fulltext, fulltext).
 22. Kylberg Texture Dataset v. 1.0. Gustaf Kylberg. External report (Blue series) nr 35, Centre for Image Analysis, Swedish University of Agricultural Sciences and Uppsala University, Uppsala, 2011. (Extern länk, fulltext).

Uppdaterad  2022-10-03 11:11:41 av Elisabeth Wetzer.