Hoppa till huvudinnehållet
Institutionen för informationsteknologi

Detta är en kopia av internt/jamstalldhet/genusteorikurs06 (Fri, 16 Oct 2015 17:10:06)

Utbildning om genusteori

för doktorander, lärare och forskare vid Uppsala universitet

Centrum för Genusvetenskap ger en utbildning i genusteori för doktorander, lärare och forskare inom samtliga vetenskapsområden vid Uppsala universitet. Utbildningen är uppbyggd kring föreläsningar och seminarier med fokus på ämnesspecifika förutsättningar och utmaningar. Deltagare erhåller grundläggande genusteoretisk kompetens för forskning och undervisning, en orientering kring centrala frågeställningar som rör genus och det egna ämnet, fördjupade kunskaper om jämställdhet, genus och akademin, samt en introduktion till frågor om genus och pedagogik. sopsortering.jpg

Röster från utvärderingen av föregående utbildningsomgång:

  • Nu kan jag formulera genusteoretiska frÃ¥geställningar i min forskning och förstÃ¥ konkret hur jag kan arbeta med genusfrÃ¥gor i min undervisning
  • Borde vara obligatorisk för anställning precis som pedagogiska kursen!
  • GE DEN IGEN! Kompetensutveckling för hela universitetet!

Läs hela utvärderingen på: Utvärdering - IPF.pdf

Kursstart: 2006-09-26
Sista anmälningsdag: 2006-09-08
Kursledare: Fredrik Bondestam

För anmälan, frågor, information om schema etc., vänligen kontakta: eller


Texten kopierad från Genusvetenskaps sidor av Björn Victor.

Uppdaterad  2015-10-16 17:10:06 av Anneli Folkesson.