Hoppa till huvudinnehållet
Institutionen för informationsteknologi

Pedagogik och jämställdhet på IT-institutionen

Miniprojekt för UPI:s pedagogiska grundkurs för universitetslärare 2005 av Sven Sandberg

Hela rapporten kan laddas ner som pdf eller postscript.

Sammanfattning

På grundutbildningarna inom datavetenskap på Uppsala universitet har andelen kvinnor alltid varit mycket låg -- de senaste tio åren aldrig mer än en fjärdedel. Samtidigt har institutionen enligt lag skyldighet att verka för en jämn könsbalans.
I denna rapport argumenterar jag för att jämställdhet är nära sammankopplat med god pedagogik och redovisar resultatet från en enkätundersökning om pedagogik och jämställdhet. Enkäten delades ut till samtliga 250 personliga postfack på IT-institutionen och Centrum för Bildanalys vid Uppsala universitet och 55 personer svarade. I korthet visar enkätsvaren att:
  • En pedagogisk utbildning gör stor skillnad: personer som utbildat sig pedagogiskt i minst två veckor aktiverade i mycket högre grad studenter på kurserna och genomförde oftare väsentliga förändringar på sina egna kurser.
  • Flera av de svarande har sett exempel på särbehandling på grund av kön och kränkande behandling av studenter.
  • Nästan hälften av lärarna har för lite tid att utveckla sina kurser.
  • På institutionen finns ett stort stöd för jämställdhetsarbete men också visst motstånd.
Med enkätsvaren som grund föreslår jag följande förbättringar:
  • Institutionen bör anstränga sig mer för att lärare ska gå kurser i pedagogik och könsmedveten pedagogik.
  • Arbete i institutionens jämställdhetsgrupp bör tillgodoräknas som institutionstjänstgöring och inte som nu ske på medlemmarnas fritid.
  • Institutionen bör informera om de jämställdhetsplaner som de anställda behöver förhålla sig till.
  • Framtida undersökningar bland studenter och gymnasieelever skulle kunna ge mer information om vad som kan göras.
Uppdaterad  2020-09-21 12:57:52 av Johannes Borgström.