Hoppa till huvudinnehållet
Institutionen för informationsteknologi

Lika villkorsgruppen

Lika villkorsgruppen vid Institutionen för informationsteknologi arbetar för att motverka könsstereotyper och främja jämställhet, på vår institution och inom informationsteknologi som ämnesområde.

Vår grundläggande inställning är att de val som individer gör bör baseras på varje persons talanger och intressen, inte på könsstereotypa förväntningar. Att bryta den olyckliga könsstereotypen där informationsteknologi uppfattas som ett ”manligt” ämne bidrar till ökad rättvisa och frihet i samhället.

Lika villkorsgruppen arbetar med Lika villkorsplaner för områden såsom nyanställning och löner, utbildning och forskning, samt frågor gällande könsrelaterade kränkningar och jämställhet inom tillsättning av grupper med viktig strategisk eller beslutande funktion.

Handlingsplan för lika villkor

Handlingsplanen för lika villkor finns som bilaga 6 i Verksamhetsplanen 2020:
[1]

Aktuellt

Har du ett jämställdhetsbefrämjande projekt? Sök medel via länken nedan:

Lika villkorsbidrag för föräldralediga

Föräldralediga biträdande universitetslektorer (BUL), samt forskarassistenter (Fo-ass) erbjuds att söka finansiering på 100 000 kr för att på bästa sätt upprätthålla/fortsätta sin forskning under/efter föräldraledigheten.

Aktuell information:

Jamstalldhetsplan.gif

Kontaktpersoner

Kontaktpersoner för jämställdhetsgruppen är som följer:

jamstalldhetsgruppen.jpeg

Vår lika villkorsgrupp består av

Arkiv

Äldre Mötesanteckningar

Uppdaterad  2022-09-13 08:53:00 av Anna-Lena Forsberg.