Institutionen för informationsteknologi

Felanmälan

Här hittar du information om kontakter vid krissituation.

Kontakter vid felanmälanVid problem med fastigheter på ITC


Problem med byggnader och fasta installationer, avlopp, el, fast inredning, hissar, kyla, sandning, snöröjning, värme, ventilation, vatten, WC, etc. felanmäls till Akademiska Hus.

Akademiska Hus Journummer har öppet dygnet runt på telefon 018-68 32 04

Är det fel på något i någon av våra byggnader kan du anmäla det snabbt och enkelt på Akademiska Hus hemsida. Välj den byggnad där felet du vill anmäla finns. Sortera kolumnerna genom att klicka på respektive rubrik.Kontaktuppgifter till Polacksbackens intendentur.

Uppdaterad  2019-07-10 12:04:32 av Lina von Sydow.