Institutionen för informationsteknologi

Kontaktpersoner/funktioner

Prefekt

Lina von Sydow, 018 - 471 2785,
Bengt Carlsson stf.prefekt, 018 - 471 3119,

Forskningsprefekt

Gunilla Kreiss,

Utbildningsprefekt

Aletta Nylén, 018 - 471 7122,

Administratörer

Se listor på sorterat på namn alt. arbetsuppift.

Avdelningsföreståndare

Registrator

Registrator för IT-institutionen är Elisabeth Lindqvist.
Ersättare är Loreto Skoknic.
E-postadress till registrator: .
Studenters frågor om registering på kurser hänvisas till Studentservice.

Arkivföreståndare

Arkivföreståndare är Loreto Skoknic.

Studentservice

Kursadministration och andra studerandeärenden
Se IT-kansliets hemsida

Studievägledare

Se studievägledarnas hemsida

Studierektor grundutbildning

Studierektor forskarutbildning

Pierre Flener, +46 (0)18 - 471 1028,

Samverkan

Kontakt för samverkan Kjell Orsborn webbsida

Jämställdhetsgruppen

Se jämställdhetsgruppens hemsida

Kontaktperson för mångfaldsfrågor

Anna-Lena Forsberg

Kontaktpersoner angående könsrelaterade kränkningar

Anna-Lena Forsberg eller Karolina Malm Holmgren

Föreståndare / Centrumbildningar / Programkontor

Miljöombud

Presskontakt

Uppdaterad  2019-02-05 14:30:30 av Joel Fredrikson.