Starta Ping Pong

Ping Pong är en plattform för webbaserade kurser. Här beskrivs hur du loggar in i systemet och startar en kurs i Ping Pong.
 1. Starta en webbläsare. I princip fungerar Internet Explorer och Netscape med vissa begränsningar för olika versioner. Se www.student.uu.se/pingpong för mer information.

 2. Skriv in adressen wbl.uu.se och Ping Pong startas i webbläsaren. Logga in med användarnamn och lösenord B från UpUnet-S.

  Ping Pong startar

 3. Du har nu loggat in i Ping Pong och hamnar i Ping Pong:s entré. Observera att fliken Entré är markerad.

  Ping Pong:s
   entré

 4. Klicka på fliken Aktiviteter. I vänsterkanten av sidan finns två flikar.

  Aktiviteter i Ping Pong

 5. Anmäl dig till kursen Grundläggande IT-utbildning genom att klicka på fliken Katalog.

  Ping Pong:s
   katalog

  Markera Grundläggande IT-utbildning, klicka sedan på knappen Starta aktiviteten. Du är nu anmäld till kursen och kursen startas. Observera att du bara anmäler dig en gång, kursen kommer sedan synas bland andra kurser under Pågående aktiviteter (se punkt 4 ovan).

 6. Du har nu startar kursen och i ett nytt fönster ser du kursens meny. PING PONGs entré finns fortfarande kvar i ett tidigare fönster. För att starta kursens lektioner, klickar du på knappen LEKTION.

  Menyn i Grundläggande IT-utbildning

  I kursen Grundläggande IT-utbildning finns en lektion Att använda PING PONG som det är lämpligt att börja med. Där lär man sig hur man arbetar i en kurs i PING PONG.

 7. Du avslutar en kurs genom att klicka på knappen AVSLUTAfjärrkontrollen. Om du vill fortsätta arbeta med en annan kurs startar du den enligt punkt 4 ovan. För att avsluta Ping Pong, dvs logga ut, klickar du på knappen Logga ut i Ping Pong:s entré.

  Avsluta en aktivitet i Ping Pong
  Avsluta på fjärrkontrollen
  Logga ut från Pong Pong
  Logga ut i PING PONGs entré