Programmeringsteknik I vt 2020

Lärare

Carl Nettelblad, rum 2422, e-post: carl.nettelblad@it.uu.se


Ett antal assistenter.

Undervisning

Undervisningen på kursen är består av 7 föreläsningar och cirka 30 schemalagda laborationer i institutionens datorsalar. Eftersom kursen är stor är olika studentgrupper schemalagda vid olika tillfällen för den allra första föreläsningen ocoh för alla laborationer. Under laborationerna ska du arbeta med de nätbaserade lektionerna. Storleken på lektionerna varierar - vissa går bra att göra på en laborationstimme medan andra kräver flera. Under laborationerna finns assistenter och ofta också lärare närvarande. Det går utmärkt att arbeta hemma med lektionerna, men några innehåller obligatoriska redovisningar som skall göras muntligt vid laborationstillfällena.

Obligatoriska moment

Några av lektionerna skall redovisas för lärare/assistent. Följande gäller:

Observera alltså att det INTE går att komma i slutet av kursen och redovisa alla eller många uppgifter.

Redovisningar tas endast emot på schemalagda labbtillfällen. Om du har någon enstaka uppgift kvar brukar vi ordna med ett redovisningstillfälle i samband med omtentamen i augusti. Om du har fler än 2 uppgifter kvar får du återkomma vid nästa kurstillfälle och göra de uppgifter som då ingår.

Datorsystem

Vi använder institutionens Linux-system. Om du har glömt användarnamn och/eller lösenord så måste du kontakta datorq på Polacksbacken i hus 4, plan 1 före första lektion. Det går också bra att använda egen dator för det mesta, men assistenter och lärare kan inte agera teknisk support för problem som har med din dator att göra.

Kursmaterial

Hemsida

Kursens hemsida finns på http://www.it.uu.se/edu/course/homepage/prog1/python/vt20/.

Tentamen

Tentamen äger preliminärt rum den 20 mars. Kom ihåg att anmäla er till den!

Valid CSS!