Hemtentamen Programmeringsteknik I Python omtentamenstillfälle augusti 2020

Lösenordet är doodoc4eX1

Denna information avser hemtentan för Programmeringsteknik I i Python 2020-08-08. Om du ska skriva tentan i Java, eller ett annat datum, är du på fel sida.

Information om Java-tentan finns i stället här.

Tentamen i Programmeringsteknik I för Python sker 2020-08-08 klockan 14-19 som hemtenta med inlämning i Studium. En halvtimmes extra marginal ges för den tid det tar att ladda ned tentan och ladda upp svaren efter dess slut.

Tentans utformning

Hemtentan kommer att se ut som en salstenta. Ni kommer att tillåtas använda Python, egna anteckningar och nätresurser under tentan, eftersom det framstår som orimligt att begränsa det. Ni ska däremot arbeta enskilt. Den enda andra människa ni får tillfråga på något sätt under pågående tentamen är mig, via mail carl.nettelblad@it.uu.se, motsvarande de frågor man kan ställa under en salstenta. Om du utgår från ett specifikt kodexempel i ditt svar bör du ange källa för det, eftersom det annars kan ses som plagiat.

Fusk på tidigare hemtentor har lett till anmälningar till universitetets disciplinnämnd.

Jag försöker svara så snabbt som möjligt. Eventuell ytterligare information kommuniceras på denna sida under tentans gång under rubriken "Klargöranden".

Kan ni inte köra Python själva på er dator går det att köra delar av Python online på exempelvis sidan repl.it.

Praktiska frågor

Tentan kommer att distribueras som en ifyllbar PDF-fil som ska laddas upp som en inlämning i Studium. En testtenta med rena skräpfrågor ("Är Python ett bra språk?") finns så ni kan se hur tentafilen fungerar. Om det är problem att fylla i testtentan, till exempel kryssrutorna för varje flersvarsfråga, rekommenderas du att testa med Acrobat Reader från Adobe. Vissa andra PDF-läsare hanterar formulär sämre. Kontrollera att du inte bara kan fylla i filen, utan att du kan spara det du har fyllt i också. Öppna den sparade filen och se efter att svaren finns kvar och fortfarande går att redigera. Annars har du sparat på fel sätt. Den som verkligen inte kan fylla i PDF-filen kan lägga upp filer i andra format (helst text, i andra hand Word, i tredje hand avfotade/inscannade bilder). Om inlämning inte fungerar uppmanas du i stället maila dina lösningar till carl.nettelblad@it.uu.se.

Om du är anmäld till tentan, men av någon anledning trots våra försök inte har tillgång till Studium, får du maila in den (se ovan).

Ordinarie skrivtid gäller, men med 30 minuters extra marginal för att hantera uppladdningen på slutet, alltså allra senast uppladdad 19:30. Om du har förlängd skrivtid godkänd gäller motsvarande ytterligare tillägg, men du kan behöva maila in dina svar. Det åligger dig själv att ladda upp eller maila dina svar i tid. Utnyttja alltså tidsmarginalen just som marginal för att hantera tekniska problem. Eftersom vi uttryckligen gar marginal kan svar som inkommer ännu senare underkännas helt. Viktiga förtydliganden om tolkningar av tentan som alla bör känna till kommer att läggas till här under tentans gång.

Vad händer 2020-08-08?

Klockan 14:00 blir tentainlämningen i Studium tillgänglig. Där kommer även tenta och referensblad finnas att ladda ned. Tentan kommer också att finnas i förväg skyddad av lösenord på denna sida. Klockan 14:00 skriver vi också vad lösenordet är här på sidan. På så vis kan du ladda ned tentan och ha den tryggt och säkert på din dator och behöver bara få fram lösenordet på webbsidan. Det minskar risken för överbelastning.

Exempel för att kolla tekniken

Vi har tagit fram exempel på hur hemtentan ser ut, förutom att det bara finns ett exempel på varje typ av fråga och innehållet i dessa exempel är meningslöst. Där anges också samma instruktioner som här på sidan i mer formell form. Se till att du är medveten om vad som gäller för hjälpmedel. För exempel på innehåll i frågor hänvisar vi till tidigare givna tentor.

Exempelfil utan lösenord med referensblad. Samma tenta skyddad av lösenordet prog1. Den riktiga tentan kommer alltså att ligga uppe i förväg, lösenordsskyddad på detta sätt, så att lösenordet meddelas 14:00 på tentadagen. Se till att du vet hur du öppnar PDF-filen i ett program där du kan fylla i och spara den, inklusive kryssrutor. Ett förslag är Adobe Acrobat Reader. Kontrollera att svaren syns och är redigerbara i den fil du har sparat om du öppnar den igen. Testa det före tentan.

Riktiga tentan

Den riktiga tentan finns att hämta här med referensblad, i god tid innan tentan börjar. Tentafilen är lösenordsskyddad. Lösenordet och motsvarande fil utan lösenord kommer att publiceras här på hemsidan 14:00 på tentadagen. Inlämningen, som öppnar 14:00, kommer också att innehålla den lösenordsfria filen.

Krånglar lösenordet? Ladda ned den här lösenordsfria filen.

Lösenordet är doodoc4eX1

Klargöranden

14:00 Tentan börjar.

19:00 Många verkar ha problem med Studium. Om du har tillgång till kurstillfället för VT20 kan tentan lämnas in i Studentportalen, använd annars mail.