Programmeringsteknik I vt21

LärareEtt antal assistenter.

Undervisning

Undervisningen på kursen är består av 8 föreläsningar och cirka 26 schemalagda laborationer. All undervisning sker via zoom, både föreläsningarna och laborationer. Du får sitta i institutionens datorsalar om du vill men det kommer inte att finnas några labhandledare eller lärare där. Under laborationerna ska du arbeta med de nätbaserade lektionerna. Storleken på lektionerna varierar - vissa går bra att göra på en laborationstimme medan andra kräver flera. Under laborationerna finns assistenter och ofta också lärare tillgängliga på zoom för frågor. Även alla redovisningar skall göras muntligt via zoom på laborationstid.

Digital undervisning via zoom

För att få hjälp via zoom gör du så här:
1. Skapa först ett nytt zoom-rum. (För information hur man gör, se https://uppsala.instructure.com/courses/16240/pages/aktivering-och-installation)
2. Hitta adressen till rummet: antingen under Participants - Invite - Copy Invite Lind, eller under i uppe i fönstrets vänstra hörn.
3. Gå sen till Googledokumentet ”Hjälp” och skriv in ditt namn och adress till zoom-rummet:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1vieIYS2iQpk72chYoXwDEQaO-foTpIdvlpM1TeXdQPs/edit#gid=0
4. En lärare eller labass kommer till ditt zoomrum. Du kan dela din skärm med den gröna symbolen Share Screen.

Obligatoriska moment

Några av lektionerna skall redovisas för lärare/assistent. Följande gäller:

Observera alltså att det INTE går att komma i slutet av kursen och redovisa alla eller många uppgifter.

Redovisningar tas endast emot på schemalagda labbtillfällen. Om du har någon enstaka uppgift kvar brukar vi ordna med ett redovisningstillfälle i samband med omtentamen i augusti. Om du har fler än 2 uppgifter kvar får du återkomma vid nästa kurstillfälle och göra de uppgifter som då ingår.

Datorsystem

Du får använda institutionens Linux-system. Om du har glömt användarnamn och/eller lösenord så måste du kontakta datorq på Polacksbacken i hus 4, plan 1. Vi rekomenderar att du använder din egen dator, men assistenter och lärare kan inte agera teknisk support för problem som har med din dator att göra.

Kursmaterial

Hemsida

Kursens hemsida finns på http://www.it.uu.se/edu/course/homepage/prog1/python/vt21.

Tentamen

Tentamen äger preliminärt rum den 17 mars. Kom ihåg att anmäla er till den!

Om du ej blir klar med kursen

Valid CSS!