Kodningsregler

Kommentarer och kodlayout

Programkod ska läsas av människor och inte bara av datorer. För att underlätta för människan ska man skriva kommentarer dvs text som bara är till för det mänskliga ögat och ignoreras av datorn.

I Python använder man #-tecknet för att markera att resten av raden är en kommentar.

I Python är ju kodlayouten inte bara för människan utan påverkar även betydelsen av koden. Indenteringen som används i if- och while-satser är ju ett exempel på detta.

I dokumentet PEP 8 -- Style Guide for Python Code finns det fullständiga regelverket.

De viktigaste punkterna är:


Tillbaka

Valid CSS!