Latex/Uppgifter

Innehåll

Mål

Efter att du blivit godkänd på denna uppgift kommer du att känna till hur du:

 • skapar ett LaTeX-dokument som går att rendera (till exempel visa som PDF)
 • lägger till paket i preamble
 • använder grundläggande kommandon för att generera en titel
 • använder miljöer (environments)
 • använder bibtex för att referera och skapa en källförteckning
 • felsöker och lagar icke-fungerande LaTex-kod.

Detta behöver du

Det är starkt rekommenderat att du använder Overleaf men om du föredrar någon annan metod behöver du:

 • en LaTeX-kompatibel editor
 • möjlighet att rendera PDF-filer
 • tillgång till paketen babel, fontenc, inputenc, bibtex.
  • De flesta kompletta LaTeX-distributioner har dessa inbyggda.

Inlämning för alla uppgifter sker via Studentportalen. För detta krävs ett studentkonto.

Uppgift

Materialet som tas upp i uppgiften diskuteras på infosidorna för latex

Del 1: skapa ett grundläggande dokument

 1. Öppna din favorit-editor.
 2. Skapa ett tex-dokument av typen article med alternativen 12pt, a4paper.
 3. Lägg in början och slut för miljön document med hjälp av kommandona \begin och \end
 4. Skriv “Text” i miljön document

Vid det här laget ska dokumentet kunna renderas för att skapa en PDF-fil. Ordet “Text” ska stå i det renderade dokumentet.

Del 2: Ladda in paket

 1. Använd \usepackage för att ladda in babel med alternativet swedish
 2. Använd \usepackage för att ladda in fontenc med alternativet T1
 3. Använd \usepackage för att ladda in inputenc med alternativet utf8
 4. Använd kommandot \tableofcontents i miljön document
  • Eftersom dokumentet saknar sektioner kommer bara texten “Innehåll” renderas
  • babel gör att denna text renderas på svenska.

Om dokumentet fortfarande renderas utan problem har du tillgång till dessa paket. Om inte har du troligen gjort fel, eller råkat använda en minimal installation av LaTeX.

Del 3: Använda enkla kommandon för att skapa en titel

 1. Skriv följande 3 kommandon i preamble:
  • Använd \title för att skriva in ditt användarnamn för studentkontot som titel.
  • Använd \author för att skriva in ditt riktiga namn som författare.
  • Använd \date för att skriva in datumet då du påbörjar detta dokument.
 2. Skriv kommandot \maketitle direkt efter \begin{document}.

En titel ska nu dyka upp när du renderar dokumentet.

Del 4: Miljöer med enumerate

 1. Skapa en numrerad lista genom att skriva \begin{enumerate} följt av \end{enumerate}. Detta ska finnas i miljön document
 2. Använd \item för att skapa följande punkter:
  • Första punkten
  • Andra punkten
  • Tredje punkten

När dokumentet renderas ska du nu kunna se en numrerad lista.

Numrerad lista

Del 5: Skapa en källförteckning med bibtex

 1. Hitta ett citat från en valfri artikel som du placerar efter ordet “Text” och referera till citatet genom att skriva \cite{referens} där du byter referens mot namnet på din referens.

 2. Skriv referensen i en fil som du döper till referenser.bib och placerar i samma mapp som latex-dokumentet. I den här uppgiften räcker det om du inkludera författare, rubrik samt vilket år artikeln publicerades.

  • När man refererar till en artikel använder man sig av referenstypen @article{...}.
  • Syntax för hur referenserna skrivs finns på infosidorna för latex.
 3. För att skriva ut bibliografin skriver du \bibliographystyle{plain} följt av \bibliography{referenser.bib} innan slutet av dokumentet.

Del 6: Korrigera icke-fungerande formatering

Kopiera och klistra in följande, trasiga, kodblock:

\begin{tabular}{| c | c |  | c |}
   hline
  A  &  B  & AND  & OR  \\
  \hline
  T  &  T  & T   & T   \\
  T  &  F  & F    T   \\
  F  &  T  & F   & T   \
  F  &  F  & F   & F   \\
  \hline

Det saknas 4 tecken och ett kommando. Lös detta så att dokumentet ser ut som i bilden. Notera att den tredje kolumnen har centrerad text.

Slutgiltig tabell

Ledning:

 • Om du fastnar kan du utgå från felmeddelande som uppstår när du försöker rendera filen.
 • Räkna antalet kolumner

Slutgiltigt dokument

PDF:en ska nu ha en sida med titel, raden “text” följt av ett citat, en numrerad lista, en tabell och en referenslista. Du kan använda bilden nedan som referens.

Färdig sida

Inlämning

Döp om den slutgiltiga PDF:en till abcd1234-latex.pdf, där du ersätter abcd1234 med användarnamnet för ditt studentkonto. Ladda upp filen i Studentportalen.