Hoppa till huvudinnehållet
Institutionen för informationsteknologi

Höstterminen 2022 är indelad i två perioder - period 1 och period 2


KURSNAMN ANM.KOD KURSKOD SÖKBAR PROGRAM SPRÅK PERIOD
Acceleratorbaserad programmering UU-12020 1TD055 FRI Engelska 1
Accelerering av system med programmerbara logikenheter UU-11204 1DT109 FRI DVM1, ISM2 Engelska 1-2
Algoritmer och datastrukturer I UU-11032 1DL210 FRI LÄR2, X4, STS(IT)3, DVM1, ISM1, MaK3, XM, BAM1, DAM1, HSP2M Engelska 1
Artificiell intelligens UU-11000 1DL010 FRI DVM1, DSM1 Engelska 1
Artificiell intelligens UU-11010 1DL340 FRI STS(IT)5, STM, DVM1, ISM2, IT4, TBM1, HSP2M Engelska 1
Avancerade datavetenskapsstudier i Sverige UU DT032 1DT032 ej DVM1 Engelska 1
Avancerade numeriska metoder UU-12000 1TD050 FRI F5(B), TBM Engelska 1
Avancerad probabilistisk maskininlärning UU-11816 1RT003 TN IMM2, DSM2 Engelska 1
Avancerad probabilistisk maskininlärning UU-11801 1RT705 TN STS5, F5(B), DVM2 1
Beräkningsvetenskap för dataanalys UU-12032 1TD352 FRI X3, DSM1 Engelska 1
Beräkningsvetenskap för PDEr UU-12003 541TD34 FRI TBM1, MaM1, IMM1 Engelska 1
Beräkningsvetenskap, bryggningskurs UU-12017 1TD045 FRI TBM1, MaM1, IMM1 Engelska 1
Data, etik och rätt UU-11011 1DL002 FRI DSM1, IMM1, IT4(A), DVM1, HSP2M Engelska 1
Databasteknik I UU-11018 1DL301 TN+LÄR DVK3, LÄR2, IAM1. DVM1, F4(B), MaK3, IMM1, DSM1 Engelska 1
Datakommunikation I UU-11224 1DT052 FRI LÄR2, DVK3, ISM1 Engelska 1
Datavetenskapens didaktik UU-11234 1DT061 FRI DVM1, IT4, LÄR3 Engelska 1-2
Datorarkitektur I UU-11206 1DT016 FRI Distans Engelska 1-2
Datormoln med tillämpningar UU-12011 1TD265 FRI DVM, TBV Engelska 1
Empirisk modellering UU-11810 1RT890 STS5, ES5, W5 1
Finansiella beräkningsmetoder - prissättning och värdering UU-12010 1TD186 FRI STS5, F5(B), TBM2, MaM2 Engelska 1
Funktionell programmering I UU-11006 1DL330 FRI DVM1, LÄR3, ISM1, ISM2, MaK3 Engelska 1
Funktionell programmering I UU-11044 1DL330 FRI Engelska 1
Fördjupningskurs i concurrency och parallellprogrammering UU-11033 1DL580 ej DVM2, IT5 Engelska 1
Imperativ och objektorienterad programmeringsmetodik UU-11023 1DL221 ej DVK2, IT2 Svenska 1-2
Informationsteknologi: Möjligheter och utmaningar UU-11213 1DT110 FRI Dist, LÄR1 Svenska 1-2
Informationsutvinning UU-11036 1DL370 FRI DSM1 Engelska 1
Informationsutvinning I UU-11031 1DL360 FRI IAM1, STS4(IT), F5(B), LÄR3 Engelska 1
Informationsutvinning II UU-11005 1DL460 FRI STS, IAM Engelska 1
Introduktion till bildanalys UU-11620 1MD110 ej IMM1, DVM1 Engelska 1-2
Introduktion till informationsteknologi UU-DT051 1DT051 ej DVK1, IT1 Engelska 1
Introduktion till parallellprogrammering UU-11013 1DL530 FRI ISM1, IT4(S), DVM1, LÄR3 Engelska 1
Introduktion till studier i inbyggda system UU DT086 1DT086 ej ISM1 Engelska 1
IT, hållbarhet och socialt ansvar UU-11042 1DL008 FRI Engelska 1
IT i samhället UU-11205 1DT012 FRI LÄR3, IT4, DVM2 Engelska 1-2
Kombinatorisk optimering och villkorsprogrammering UU-11009 1DL442 FRI DVM1, IT4 Engelska 1
Matematisk modellering av fotboll UU-11813 1RT001 FRI DSM1 Engelska 1
Medicinsk informatik UU-11613 1MD026 FRI 1
Medicinsk informatik UU-11601 1MD030 FRI MT3, DVM1, HCIM? Engelska 1
Metoder och projektledning för mjukvaruutveckling UU-11007 1DL251 FRI DVK3, DVM1, LÄR3, LÄR4, ISM1, F4(B), STS Engelska 1
Modellbaserad utveckling av inbyggd programvara UU-11207 1DT059 FRI DVM2, IT5, ISM2 Engelska 1
Modellering för kombinatorisk optimering UU-11004 1DL451 FRI IT4, DVM1, ISM1, DSM1 Engelska 1
Människa-datorinteraktion UU-11602 1MD016 FRI NÄT Engelska 1
Numeriska metoder och simulering UU-12036 1TD403 ej IT3, DVK3 1
Operativsystem I UU-11208 1DT044 FRI F5(I), ISM1 Engelska 1
Processreglering UU-11817 1RT002 T W4 1
Programmering UU-11035 1DL042 ej STS2 1-2
Programmering av effektiva parallella program UU-11028 1DL560 FRI DVM2(COPA), DVM2, IT5 Engelska 1
Programmering för ämneslärare UU-11001 1DL006 ej LÄR1 1-2
Programmeringsteknik I UU-12019 1TD433 TN E1, MI2, Q, MaK2, MaK3 Svenska 1
Programmeringsteknik I UU-12031 1TD433 ej VTM1, AMM1 Svenska 1-2
Programmeringsteknik I (ENG) UU-12002 1TD433 FRI MaK1, FyK1 Engelska 1
Programmeringsteknik II UU-12021 1TD722 FRI X3, F4(IS), IAM1, DSM1, IMM1 Engelska 1
Programmeringsteknik II för ämneslärare UU-TD726 1TD726 ej N, LÄR1 1
Programmeringsteori UU-11218 1DT034 FRI DVM1, MaK3 Engelska 1
Projekt DV UU-11229 1DT054 FRI DVM2 Engelska 1
Projekt i mjukvaruutveckling inom bildanalys och maskininlärning UU-11622 1MD036 ej BAM Engelska 1
Reglerteknik I UU-11815 1RT490 TN STS3, X4, Q, MaK3 Svenska 1
Reglerteknik II UU-11802 1RT495 TN ISM2, W4, IT(I)5, STS4, E4(S), F4(I) Engelska 1
Reglerteknik III UU-11806 1RT496 FRI STS, E5(S), F5(I) Engelska 1
Semantik för programmeringsspråk UU-11003 1DL311 FRI DVK3, DVM1, MaK3 Engelska 1
Systemidentifiering UU-11811 1RT885 FRI F5(I) Engelska 1
Underhållsprogrammering UU-11024 1DL601 FRI IT(S)5, DVM2 Engelska 1

Period 2

Överst på sidan

KURSNAMN ANM.KOD KURSKOD SÖKBAR PROGRAM SPRÅK PERIOD
Accelerering av system med programmerbara logikenheter UU-11204 1DT109 FRI DVM1, ISM2 Engelska 1-2
Algoritmer och datastrukturer II UU-11016 1DL231 FRI DVK3, LÄR2, IT4(S), DVM1, IMM1, X Engelska 2
Avancerad bildanalys UU-11623 1MD037 ej BAM Engelska 2
Avancerad funktionell programmering UU-11002 1DL450 FRI DVM1 Engelska 2
Avancerad mjukvarudesign UU-11014 1DL242 FRI IT4(D, M, S), DVM1 Engelska 2
Beräkningsvetenskap för naturvetenskapliga tillämpningar UU-12008 1TD047 TN Engelska 2
Databasteknik I UU-11020 1DL301 TN+LÄR IT3, X3, XM1, STS(IT)3, IAM1, DVM1, DSM1, IMM1, MaK3 Engelska 2
Databasteknik II UU-11029 1DL400 FRI IAM1, DVM1, STS, LÄR3, IT4 Engelska 2
Datakommunikation II UU-11222 1DT074 FRI IT4(D), DVM1, ISM1 Engelska 2-3
Datavetenskapens didaktik Kursen startar period 1 1DT061 FRI DVM1, IT4, LÄR3 Engelska 1-2
Datorarkitektur I Kursen startar period 1 1DT016 FRI Distans Engelska 1-2
Datorarkitektur I UU-11237 1DT038 FRI F4(I) Engelska 2
Datoriserad bildanalys I UU-12030 1TD396 FRI X4, DVM1, IT4, F4(B), XM Engelska 2
Fördjupningskurs i concurrency och parallellprogrammering Kursen startar period 1 1DL580 ej DVM2, IT5 Engelska 1
Gränssnittsprogrammering med ett användarperspektiv UU-11604 1MD031 TN STS(IT)3 Engelska 2
Icke-exkluderande design och utvärdering UU-11605 1MD033 FRI IT5(M), DVM2, HCIM Engelska 2
Imperativ och objektorienterad programmeringsmetodik UU-11023 1DL221 ej DVK2, IT2 Svenska 1-2
Inbyggda styrsystem, projekt UU-11805 1RT911 ISM2, IT5(I) Engelska 2
Informationsteknologi: Möjligheter och utmaningar UU-11213 1DT110 FRI Dist, LÄR1 Svenska 1-2
Intelligenta interaktiva system UU-11619 1MD032 FRI DVM1, ISM1 Engelska 2
Intelligenta interaktiva system UU-11621 1MD039 FRI BAM Engelska 2
Introduktion till bildanalys Kursen startar period 1 1MD110 ej IMM1 Engelska 1-2
IT i samhället Kursen startar period 1 1DT012 FRI LÄR3, IT4, DVM2 Engelska 1-2
IT-system och människor i samspel UU-11616 1MD017 FRI IT4(M), DVM1, HCIM, LÄR3 Engelska 2
Kombinatorisk optimering och villkorsprogrammering Kursen startar period 1 1DL442 FRI DVM1, IT4 Engelska 1
Kompilatorteknik I UU-11019 1DL321 FRI DVK3, LÄR2?, DVM1, ISM1, ISM2, IT4 Engelska 2
Mjukvarutestning UU-11015 1DL610 FRI IT4(M, S), DVM1, LÄR3, ISM1, ISM2 Engelska 2
Modellbaserad utveckling av inbyggd programvara Kursen startar period 1 1DT059 FRI DVM2, IT5, ISM2 Engelska 1
Människa-datorinteraktion UU-11600 1MD016 FRI MT1, ISM1, ISM2, DVM1, IMM1 Engelska 2
Optimeringsmetoder UU-12040 1TD184 FRI STS4, F4(B), DVM1, FEM1, IT4, IMM1, DSM1 Engelska 2
Parallella algoritmer och datastrukturer UU-11038 1DL590 FRI DVM1, ISM2 Engelska 2
Programkonstruktion och datastrukturer UU-DL201 1DL201 ej DVK1, IT1 Engelska 2-3
Programmering UU-11035 1DL042 ej STS2 1-2
Programmering för ämneslärare Kursen startar period 1 1DL006 ej LÄR1 1-2
Programmering i Python UU-12023 1TD327 TN ES3, XM1 Engelska 2
Programmeringsteknik I UU-12031 1TD433 ej VTM1, AMM1 Svenska 1-2
Programmeringsteknik I UU-TD43A 1TD433 TN F1, Q1 Svenska 2
Programmeringsteori Kursen startar period 1 1DT034 FRI DVM1, MaK3 Engelska 1
Programspråksabstraktioner för parallellprogrammering UU-11017 1DL541 TN DVM1(CoPa), DVM1, ISM1, ISM2, IT4 Engelska 2
Projekt DV Kursen startar period 1 1DT054 FRI DVM2 Engelska 1
Projekt i beräkningsteknik UU-12028 1TD316 TN F5(B) Engelska 2
Projekt i dataanalys UU-11040 1DL505 TN DSM1 Engelska 2
Projekt i dataanalys UU-11012 1DL507 TN DSM1 Engelska 2
Projekt i datorsystem UU-11215 1DT104 TN IT5(D), DVM2 Engelska 2
Projekt i mjukvaruutveckling UU-11026 1DL650 TN IT5(S), DVM2 Engelska 2
Projekt i tillämpad beräkningsvetenskap UU-12022 1TD307 FRI IT5, TBM2 Engelska 2
Realtidssystem UU-11210 1DT004 FRI IT4(I), F5(I), DVM1, ISM1 Engelska 2
Realtidssystem I UU-11202 1DT063 FRI DVM1 Engelska 2
Statistisk maskininlärning UU-11808 1RT700 FRI DSM1, IMM1, VTM2 (2021), IT4(A), DVM1, MaK3 Engelska 2
Säkerhet och integritet UU-11216 1DT098 FRI DAM2 Engelska 2
Säkra datorsystem I UU-11209 1DT072 FRI DVK3, STS(IT)4, IT(Ds)4, LÄR3, DVM1, ISM2 Engelska 2
Tillämpade finita elementmetoder UU-12006 1TD056 FRI MaM1, MaK3 Engelska 2
Tillämpad systemanalys UU-11809 1RT242 TN W3, MaK3 Svenska 2
Vetenskaplig visualisering UU-11617 1MD140 TN IMM2, DVM1, DVM2 Engelska 2
Vetenskaplig visualisering UU-12026 1TD389 TN X4, DVM1, IT4, F4(B), XM Engelska 2
Ämnesdidaktik för ämneslärare i teknik med inriktning mot datateknik UU-11212 1DT067 ej LÄR2 2
Uppdaterad  2022-06-15 16:08:24 av Liselott Dominicus van den Bussche.