Hoppa till huvudinnehållet
Institutionen för informationsteknologi

Höstterminen 2023 är indelad i två perioder - period 1 och period 2


KURSNAMN ANM.KOD KURSKOD SÖKBAR PROGRAM LÄRARE SPRÅK PERIOD
Acceleratorbaserad programmering UU-12020 1TD055 FRI Jörn Zimmerling Engelska 1
Accelerering av system med programmerbara logikenheter UU-11201 1DT109 FRI DVM1, ISM2 Yuan Yao Engelska 1-2
Algoritmer och datastrukturer I UU-11032 1DL210 FRI LÄR2, X4, STS(IT)3, DVM1, ISM1, MaK3, XM, BAM1, DAM1, HSP2M Pontus Ekberg Engelska 1
Artificiell intelligens UU-11000 1DL010 FRI DVM1, DSM1 Maria Andreina Francisco Engelska 1
Artificiell intelligens UU-11010 1DL340 FRI STS(IT)5, STM, DVM1, ISM2, IT4, TBM1, HSP2M Maria Andreina Francisco Engelska 1
Avancerade numeriska metoder UU-12001 1TD050 FRI F5(B), TBM Murtazo Nazarov Engelska 1
Avancerad probabilistisk maskininlärning, 5.0hp UU-11801 1RT705 TN F5(B), DVM2, mIA Niklas Wahlström Engelska 1
Avancerad probabilistisk maskininlärning, 7.5hp UU-11816 1RT003 IMM2, DSM2, DVM2 Niklas Wahlström Engelska 1
Avancerade datavetenskapliga studier i Sverige EJ sökbar 1DT032 DVM1 Virginia Grande Engelska 1
Beräkningsvetenskap, bryggningskurs UU-12017 1TD045 FRI TBM1, MaM1, IMM1 Davoud Mirzaid Engelska 1
Beräkningsvetenskap för dataanalys UU-12032 1TD352 FRI X3, DSM1 Stefan Pålsson Engelska 1
Beräkningsvetenskap för partiella differentialekvationer UU-12003 1TD354 FRI TBM1, F3, MaM1, IT5, MaK3 Ken Mattsson Engelska 1
Data, etik och rätt UU-11011 1DL002 FRI DSM1, IMM1, IT4(A), DVM1, HSP2M Mikael Laaksoharju Engelska 1
Databasteknik I UU-11018 1DL301 FRI DVK3, LÄR2, IAM1, DVM1, F4(B), MaK3, IMM1, DSM1 Georgios Fakas Engelska 1
Datakommunikation I UU-11224 1DT052 FRI LÄR2, DVK3, ISM1 José Mairton Barros Da Silva Júnior Engelska 1
Datavetenskapens didaktik UU-11234 1DT061 FRI DVM1, IT4, LÄR3 Anna Eckerdal Engelska 1-2
Datorarkitektur I UU-11200 1DT016 FRI Distans David Black-Schaffer Engelska 1-2
Empirisk modellering UU-11810 1RT890 TN W5, STS5. ES5 Per Mattsson Engelska 1
Finansiella beräkningsmetoder - prissättning och värdering UU-12010 1TD186 FRI STS5, F5(B), TBM2, MaM2 Elisabeth Larsson Engelska 1
Funktionell programmering I UU-11006 1DL330 FRI DVM1, LÄR3, ISM1, ISM2, MaK3 Tjark Weber Engelska 1
Funktionell programmering I UU-11044 1DL330 FRI Tjark Weber Engelska 1
Imperativ och objektorienterad programmeringsmetodik UU-11023 1DL221 DVK2, IT2 Elias Castegren Svenska 1-2
Informationshanteringssystem UU-11017 1DL471 MBioinfo Aletta Nylén Kursen ges vid behov på engelska 1-2
Informationsteknologi - möjligheter och utmaningar UU-11213 1DT110 FRI Distans, LÄR1 Kontakta Filip Malmberg Kursen ges vid behov på engelska 1-2
Informationsutvinning UU-11036 1DL370 FRI Bahri Uzunoglu Engelska 1
Informationsutvinning I UU-11031 1DL360 FRI IAM1, STS4(IT), F5(B), LÄR3 Bahri Uzunoglu Engelska 1
Informationsutvinning II UU-11005 1DL460 FRI STS, IAM Bahri Uzunoglu Engelska 1
Introduktion till beräkningsvetenskap EJ sökbar 1TD342 TN STS Anna Persson Svenska 1
Introduktion till bildanalys UU-11620 1MD110 IMM1, DVM Natasa Sladoje Engelska 1-2
Intoduktion till informationsteknologi EJ sökbar 1DT051 DVK1, IT1 Aletta Nylén Svenska 1
Introduktion till parallellprogrammering UU-11013 1DL530 FRI ISM1, IT4(S), DVM1, LÄR3 Konstantinos Sagonas Engelska 1
Introduktion till studier i inbyggda system EJ sökbar 1DT086 ISM1 Virginia Grande Castro Engelska 1
IT, hållbarhet och socialt ansvar UU-11042 1DL008 FRI Mike Hazas Engelska 1
IT i samhället UU-11205 1DT012 FRI LÄR3, IT4, DVM2 Mats Daniels Engelska 1-2
Kombinatorisk optimering och villkorsprogrammering UU-11009 1DL442 FRI DVM1, IT4 Pierre Flener Engelska 1-2
Matematisk modellering av fotboll UU-11813 1RT001 FRI DSM David Sumpter Engelska 1
Medicinsk informatik UU-11613 1MD026 FRI Ingela Nyström Svenska 1
Medicinsk informatik UU-11601 1MD030 FRI MT3, DVM1, HCIM Ingela Nyström Engelska 1
Metoder och projektledning för mjukvaruutveckling UU-11007 1DL251 FRI IT4(D, M, S), STM, DVM1, ISM1, ISM2, (STS), LÄR3, STS5, HSP2M Davide Vega Engelska 1
Modellbaserad utveckling av inbyggd programvara UU-11207 1DT059 FRI DVM2, IT5, ISM2 Ramanathan Thinniyam Srinivasan Engelska 1-2
Modellering för kombinatorisk optimering UU-11004 1DL451 FRI IT4, DVM1, ISM1 Pierre Flener Engelska 1
Människa-datorinteraktion UU-11602 1MD016 FRI NÄT, DVM1, ISM1, ISM2, IMM1 Iordanis Kavathatzopoulos Engelska 1
Numeriska metoder och simulering UU-12036 1TD403 TN DVK3, IT3 Stefan Pålsson Svenska 1
Operativsystem I UU-11208 1DT044 FRI F5(I), ISM1 Karl Marklund Engelska 1
Processreglering UU-11817 1RT002 TN W4, WE Bengt Carlsson Svenska 1
Programmering UU-11035 1DL042 STS2 Joachim Parrow Svenska 1-2
Programmering av effektiva parallella program UU-11028 1DL560 FRI DVM2(COPA), DVM2, IT5 kontakta Faouzi Engelska 1
Programmering för ämneslärare UU-11001 1DL006 LÄR1 Anna Eckerdal Svenska 1-2
Programmeringsteknik I UU-12002 1TD433 FRI Doghonay Armand Engelska 1
Programmeringsteknik I UU-12019 1TD433 TN E1, MI2, EI2, Q, MaK2, MaK3 Martin Almquist Svenska 1
Programmeringsteknik I EJ sökbar 1TD433 VTM1, AMM1 Torsten Andersson Svenska 1-2
Programmeringsteknik II UU-12021 1TD722 FRI X3, F4(IS), IAM1, DSM1, IMM1 Roman Iakymchuk Engelska 1
Programmeringsteknik II för ämneslärare UU-12000 1TD726 LÄR1 Anna Eckerdal Svenska 1
Programmeringsteori UU-11218 1DT034 FRI DVM1, MaK3 Zafer Esen Engelska 1-2
Projekt DV UU-11229 1DT054 FRI DVM2 Didem Gurdur Broo Engelska 1-2
Projekt i mjukvaruutveckling inom bildanalys och maskininlärning UU-11622 1MD036 BAM Ida-Maria Sintorn Engelska 1-2
Reglerteknik I UU-11802 1RT490 TN STS3, X4, MaK3 Hans Rosth Svenska 1
Reglerteknik II UU-11804 1RT495 TN ISM2, IT(5), STS4, E4(S), F4(I) Sergio Pequito Engelska 1
Reglerteknik III UU-11806 1RT496 TN E5(S), F5(I) Alexander Medvedev Engleska 1
Semantik för programmeringsspråk UU-11003 1DL311 FRI DVK3, DVM1, MaK3 Elias Castegren Engelska 1
Systemidentifiering UU-11807 1RT885 TN F5(I) Per Mattsson Engelska 1
Underhållsprogrammering UU-11024 1DL601 FRI IT(S)5, DVM2 Sofia Ouhbi Engelska 1
Öppen fördjupningskurs i beräkningsvetenskap I UU-12005 1TD322 FRI F5(B) Elisabeth Larsson Engelska 1
Öppen fördjupningskurs i beräkningsvetenskap II UU-12012 1TD326 FRI Elisabeth Larsson Engelska 1-2

Period 2

Överst på sidan

KURSNAMN ANM.KOD KURSKOD SÖKBAR PROGRAM LÄRARE SPRÅK PERIOD
Accelerering av system med programmerbara logikenheter Kursen startar period 1 1DT109 FRI DVM1, ISM2 Yuan Yao Engelska 1-2
Algoritmer och datastrukturer II UU-11016 1DL231 FRI DVK3, LÄR2, IT4(S), DVM1, IMM1, X Justin Pearson Engelska 2
Avancerad bildanalys UU-11623 1MD037 BAM Carolina Wählby Engelska 2
Avancerad funktionell programmering UU-11002 1DL450 FRI DVM1 Lars-Henrik Eriksson Engelska 2
Avancerad mjukvarudesign UU-11014 1DL242 FRI IT4(D, M, S), DVM1 Sofia Ouhbi Engelska 2
Beräkningsvetenskap för dataanalys UU-12042 1TD352 FRI ES Davoud Mirzaei Engelska 2
Beräkningsvetenskap för naturvetenskapliga tillämpningar EJ sökbar 1TD047 Stefan Pålsson Engelska 2
Databasteknik I UU-11020 1DL301 TN IT3, X3, XM1, STS(IT)3, IAM1, DVM1, DSM1, IMM1, MaK3 Georgios Fakas Engelska 2
Databasteknik II UU-11029 1DL400 FRI IAM1, DVM1, STS, LÄR3, IT4 Georgios Fakas Engelska 2
Datakommunikation II UU-11222 1DT074 FRI IT4(D), DVM1, ISM1 José Mairton Barros Da Silva Júnior Engelska 2-3
Datavetenskapens didaktik Kursen startar period 1 1DT061 FRI DVM1, IT4, LÄR3 Anna Eckerdal Engelska 1-2
Datorarkitektur I Kursen startar period 1 1DT016 FRI Distans David Black-Schaffer Engelska 1-2
Datorarkitektur I UU-11237 1DT038 FRI F4(I) Yuan Yao Engelska 2
Datoriserad bildanalys I UU-12030 1TD396 FRI X4, DVM1, IT4, F4(B), XM, Q Ingela Nyström Engelska 2
Gränssnittsprogrammering med ett användarperspektiv UU-11604 1MD031 TN STS(IT)3 Mikael Laaksoharju Engelska 2
Icke-exkluderande design och utvärdering UU-11605 1MD033 FRI IT5(M), DVM2, HCIM Lars Oestreicher Engelska 2
Informationshanteringssystem Kursen startar period 1 1DL471 MBioinfo Aletta Nylén Kursen ges vid behov på engelska 1-2
Imperativ och objektorienterad programmeringsmetodik Kursen startar period 1 1DL221 DVK2, IT2 Elias Castegren Svenska 1-2
Inbyggda styrsystem, projekt UU-11805 1RT911 TN ISM2, IT5(I) Alexander Medvedev Engelska 2
Informationsteknologi - möjligheter och utmaningar Kursen startar period 1 1DT110 FRI Distans, LÄR1 Kontakta Filip Malmberg Kursen ges vid behov på engelska 1-2
Intelligenta interaktiva system UU-11619 1MD032 FRI DVM1, ISM1 Ginevra Castellano Engelska 2
Intelligenta interaktiva system UU-11621 1MD039 FRI BAM Ginevra Castellano Engelska 2
Introduktion till bildanalys Kursen startar period 1 1MD110 IMM1 Natasa Sladoje Engelska 1-2
Introduktion till beräkningsvetenskap UU-12008 1TD342 FRI F1, X2 BI, MT2, IAM1, BiK, BI, MaK3 Sandra May Engelska 2
IT i samhället Kursen startar period 1 1DT012 FRI LÄR3, IT4, DVM2 Mats Daniels Engelska 1-2
Kombinatorisk optimering och villkorsprogrammering Kursen startar period 1 1DL442 FRI DVM1, IT4 Pierre Flener Engelska 1-2
Kompilatorteknik I UU-11019 1DL321 FRI DVK3, LÄR2?, DVM1, ISM1, ISM2, IT4 Konstantinos Sagonas Engelska 2
Mjukvarutestning UU-11015 1DL610 FRI IT4(M, S), DVM1, LÄR3, ISM1, ISM2 Ramanathan Thinniyam Srinivasan Engelska 2
Modellbaserad utveckling av inbyggd programvara Kursen startar period 1 1DT059 FRI DVM2, IT5, ISM2 Ramanathan Thinniyam Srinivasan Engelska 1-2
Människa-datorinteraktion UU-11600 1MD016 FRI MT1, ISM1, ISM2, DVM1 Mike Hazas Engelska 2
Optimeringsmetoder UU-12040 1TD184 FRI STS4, F4(B), DVM1, FEM1, IT4, IMM1, DSM1 Di Yuan Engelska 2
Parallella algoritmer och datastrukturer UU-11038 1DL590 FRI DVM1, ISM2 Parosh Abdulla Engelska 2
Programkonstruktion och datastrukturer EJ sökbar 1DL201 DVK1, IT1 Eva Darulova Engelska 2-3
Programmering Kursen startar period 1 1DL042 STS2 Joachim Parrow Svenska 1-2
Programmering för ämneslärare Kursen startar period 1 1DL006 LÄR1 Anna Eckerdal Svenska 1-2
Programmeringsteknik I Kursen startar i period 1 1TD433 VTM1, AMM1 Torsten Andersson Svenska 1-2
Programmeringsteknik I EJ sökbar 1TD433 TN F1, Q1 Emanuel Rubensson Svenska 2
Programmeringsteori Kursen startar period 1 1DT034 FRI DVM1, MaK3 Zafer Esen Engelska 1-2
Projekt DV Kursen startar period 1 1DT054 FRI DVM2 Didem Gurdur Broo Engelska 1-2
Projekt i beräkningsteknik UU-12028 1TD316 TN F5(B) Stefan Engblom Engelska 2
Projekt i dataanalys UU-11040 1DL505 TN kontakta Tjark Weber Engelska 2
Projekt i dataanalys UU-11012 1DL507 TN kontakta Tjark Weber Engelska 2
Projekt i datorsystem UU-11215 1DT104 TN IT5(D), DVM2 Stefanos Kaxiras Engelska 2
Projekt i mjukvaruutveckling UU-11026 1DL650 TN IT5(S) Sven-Olof Nyström Engelska 2
Projekt i tillämpad beräkningsvetenskap UU-12022 1TD307 FRI IT5, TBM2 Stefan Engblom Engelska 2
Projekt i mjukvaruutveckling inom bildanalys och maskininlärning Kursen startar i period 1 1MD036 BAM Ida-Maria Sintorn Engelska 1-2
Realtidssystem UU-11210 1DT004 FRI IT4(I), F5(I), DVM1, ISM1 Wang Yi Engelska 2
Realtidssystem I UU-11202 1DT063 FRI DVM1 Wang Yi Engelska 2
Reglerteknik I UU-11803 1RT490 TN E3, F3 Hans Rosth Svenska 2
Statistisk maskininlärning UU-11808 1RT700 FRI DSM1, IMM1, VTM2, IT4(A), DVM1, MaK3, MaM(Fin) Dave Zachariah Engelska 2
Säkra datorsystem I UU-11209 1DT072 FRI DVK3, STS(IT)4, IT(Ds)4, LÄR3, DVM1, ISM2 kontakta Tjark Weber Engelska 2
Tillämpad systemanalys UU-11809 1RT242 TN W3, MaK3 Hans Rosth Svenska 2
Tillämpade finita elementmetoder UU-12006 1TD056 FRI MaM1, MaK3 Murtazo Nazarov Engelska 2
Vetenskaplig visualisering UU-11617 1MD140 TN IMM2, DVM1, DVM2 Ingela Nyström Engelska 2
Vetenskaplig visualisering UU-12026 1TD389 TN X4, DVM1, IT4, F4(B), XM Ingela Nyström Engelska 2
Ämnesdidaktik för ämneslärare i teknik med inriktning mot datateknik UU-11212 1DT067 LÄR2 Kontakta Filip Malmberg Svenska 2
Öppen fördjupningskurs i beräkningsvetenskap II Kursen startar period 1 1TD326 FRI Elisabeth Larsson Engelska 1-2
Uppdaterad  2023-09-06 13:27:42 av Liselott Dominicus van den Bussche.