Hoppa till huvudinnehållet
Institutionen för informationsteknologi


Vårterminen är indelad i två perioder - period 3 och period 4


KURSNAMN ANM.KOD KURSKOD SÖKBAR PROGRAM LÄRARE SPRÅK PERIOD
Algoritmer och datastrukturer III UU-61034 1DL481 FRI DVM1, DVK3, LÄR3, LÄR4 Pierre Flener Engelska 3
Avancerad datorarkitektur UU-61203 1DT024 FRI IT4(D), ISM1, DVM1, LÄR3 Stefanos Kaxiras Engelska 3-4
Avancerad interaktionsdesign UU-61614 1MD001 FRI IT4(M), DVK3, DVM1, HCIM, LÄR4 Mikael Laaksoharju Engelska 3
Beräkningsvetenskap för dataanalys UU-62032 1TD352 TN Jörn Zimmerling Svenska 3
Beräkningsvetenskap för partiella differentialekvationer UU-62003 1TD354 TN F3, STS, ES, MaK3 Martin Almquist Engelska 3
Beräkningsvetenskap II UU-62018 1TD395 TN Q2, K2, MaK2, W2, LÄR3, LÄR4, DVK3, FyK3, MaK3 Stefan Engblom Svenska 3
Cybersäkerhet i ett samhällsperspektiv UU-61037 1DL003 FRI Björn Victor Svenska 3
Data Engineering I, 5hp UU-62015 1TD169 FRI IAM1 Salman Toor Engelska 3
Data Engineering I, 7.5hp UU-62029 1TD069 FRI IMM1, DSM1, IT4(A), STS Ben Blamey Engelska 3
Datakommunikation II Kursen startar period 2 1DT074 FRI IT4(D), DVM1, ISM1 Thiemo Voigt Engelska 2-3
Datorgrafik UU-61609 1MD150 FRI IMM1, DVM1, DVK1 Filip Malmberg Engelska 3
Datorgrafik UU-62020 1TD388 FRI DVM1, IT4 Filip Malmberg Engelska 3
Datorsystem med projektarbete UU-61217 |1DT003 ej IT2 Lars-Åke Nordén Svenska 3-4
Digitala bildalstrande system UU-61610 1MD130 FRI IMM1, DVM1 Ida-Maria Sintorn Engelska 3
Distribuerade informationssystem UU-61219 1DT066 TN STS3(IT), DVK3 Per Gunningberg Svenska 3
Gränssnittsprogrammering I UU-61603 1MD002 FRI DVM1, HCIM, LÄR3, LÄR4 Lars Oestreicher Engelska 3
Högprestandaprogrammering UU-62013 1TD062 FRI F4(B), IT4, MaM1 Jarmo Rantakokko Engelska 3
Informationsteknik och energilagring UU-61201 1DT107 FRI ISM1, BTM1 Christian Rohner Engelska 3
Informationsteknologi - möjligheter och utmaningar UU-61231 1DT110 FRI LÄR1 Per Foyer Kursen ges vid behov på engelska 3-4
Introduktion till beräkningsvetenskap UU-62009 1TD342 TN Ken Matsson Svenska 3
Introduktion till computational social science UU-61022 1DL007 FRI Davide Vega D'Aurelio Engelska 3
Introduktion till datorbaserade reglersystem UU-61813 1RT485 TN IT3, VTM1, FEM1, DVM1 Niklas Wahlström Engelska 3
Introduktion till maskininlärning UU-61027 1DL034 FRI IT3, DVK3 Justin Pearson Engelska 3
Introduktion till processreglering UU-61819 1RT999 FRI Bengt Carlsson Svenska 3
IT, etik och organisation UU-61615 1MD004 FRI DVK3, DVM1, HCIM, LÄR3, LÄR4, IT4 Iordanis Kavathatzopoulos Engelska 3
Krav inom agil utveckling UU-61607 1MD200 FRI IT4(M), IT4(S), STS4(IT), DVM1, LÄR3, HCIM Jessica Lindblom Engelska 3
Kryptologi UU-61225 1DT075 TN DVK3, DVM1, LÄR3, LÄR4, IT4, MaK3 Tjark Weber Engelska 3
Lågnivå-parallellprogrammering UU-61021 1DL550 FRI DVK3, DVM1, ISM1, IT4 Chang Hyun Park Engelska 3
Metoder och projektledning för mjukvaruutveckling UU-61007 1DL251 FRI DVK3, DVM1, LÄR3, LÄR4, ISM1, F4(B), STS Davide Vega Engelska 3
Naturliga beräkningsmetoder för maskininlärning UU-61011 1DL073 FRI DVM1, ISM1, IT4, TBM1 Olle Gällmo Engelska 3-4
Objektorienterad programmering med Java UU-61025 1DL028 FRI IT-DISTANS Sven-Olof Nyström Svenska 3-4
Operativsystem och processorienterad programmering UU-61236 1DT096 ej DVK2 Karl Marklund Svenska 3-4
Plattformsöverskridande system UU-61009 1DL620 FRI IT4(M), IT4(S), DVM1 Andreas Johnsson Engelska 3
Programkonstruktion och datastrukturer Kursen startar period 2 1DL201 ej DVK1, IT1 Johannes Borgström Engelska 2-3
Programmering UU-61035 1DL042 ej I1 Joachim Parrow Sve 3
Programmering av inbyggda system UU-61209 1DT106 FRI IT4(I), ISM1, DVM1 Nikolaus Huber Engelska 3
Programmering för ämneslärare UU-61001 1DL006 ej LÄR1 Anna Eckerdal Svenska 3-4
Programmeringsteknik I UU-62019 1TD433 TN+LÄR F2, X2, FyK3, MT2, LÄR1, W2, Q, MaK2, MaK3 Doghonay Armand Svenska 3
Reglerteknik I UU-61815 1RT490 TN ES3, W3, Q Hans Rosth Sve 3
Social robotik och människa-robotinteraktion UU-61611 1MD300 FRI IMM1, DVM1, DVK3 Ginevra Castellano Engelska 3
Statistisk maskininlärning UU-61808 1RT700 TN STS4, F3, F4(B), DVM1, ES, LÄR3, LÄR4, MaK3 Jens Sjölund Engelska 3
Systemdesign med ett användarperspektiv UU-61605 1MD034 TN DVK2, IT2 Awais Ahmad Engelska 3
System- och operationsanalys UU-61814 1RT317 TN STS3 Hans Rosth Svenska 3
Trådlös kommunikation och inbyggda system UU-61211 1DT095 FRI DVM1, LÄR3, ISM1 Christian Rohner Engelska 3
Öppen fördjupningskurs i beräkningsvetenskap I UU-62005 1TD322 FRI TBV Elisabeth Larsson Engelska 3
Öppen fördjupningskurs i beräkningsvetenskap II UU-62012 1TD326 FRI TBV Elisabeth Larsson Engelska 3

Period 4

KURSNAMN ANM.KOD KURSKOD SÖKBAR PROGRAM LÄRARE SPRÅK PERIOD
Avancerad datorarkitektur Kursen startar period 3 1DT024 FRI IT4(D), ISM1, DVM1, LÄR3 Stefanos Kaxiras Engelska 3-4
Avancerade visuella gränssnitt UU-61606 1MD020 ej DVM1, HCIM, IT4 Stefan Seipel Engelska 4
Beräkningsvetenskap för dataanalys UU-62042 1TD352 TN Sandra May Engelska 4
Beräkningsvetenskap II UU-62027 1TD395 TN ES2, STS2, F, E4, LÄR3 Davoud Mirzaei Engelska 4
Data Engineering II UU-62033 1TD075 FRI DSM1, IT4(A) Salman Toor Engelska 4
Datorarkitektur UU-61220 1DT093 TN DVK1, IT1 Chang Hyun Park Engelska 4
Datorsystem med projektarbete Kursen startas i period 3 |1DT003 ej IT2 Lars-Åke Nordén Svenska 3-4
Djup maskininlärning för bildanalys UU-61612 1MD120 FRI IMM1, IMM1 Joakim Lindblad Engelska 4
Förstärkningsinlärning, 5.0hp UU-61812 1RT745 TN F4(I) Per Mattsson Engelska 4
Förstärkningsinlärning, 7.5hp UU-61800 1RT747 TN IMM1, IT4(A) Per Mattsson Engelska 4
Gränssnittsprogrammering II UU-61608 1MD003 FRI DVM1, HCIM, LÄR3, IT4 Lars Oestreicher Engelska 4
Högprestanda- och parallellberäkningar UU-62035 1TD064 FRI DSM1, IT4(A) Jarmo Rantakokko Engelska 4
Informationsteknologi - möjligheter och utmaningar Kursen startar period 3 1DT110 FRI LÄR1 Per Foyer Kursen ges vid behov på engelska 3-4
Internationell mjukvaruutveckling, projekt UU-61242 1DT092 FRI IT4(D), DVM1 Mats Daniels Engelska 4
Internet of things UU-61240 1DT094 FRI IAM1, F4(I), MILI1 Paul Fiterau Brostean Engelska 4
Introduktion till beräkningsvetenskap UU-62037 1TD342 TN Ken Matsson Svenska 4
Komplexa IT-system i stora organisationer UU-61036 1DL630 FRI IT4(M), IT4(S), DVM1, LÄR3 Åsa Cajander Engelska 4
Modellering av dynamiska system UU-61801 1RT155 TN STS2 David Sumpter Svenska 4
Människa-datorinteraktion UU-61602 1MD016 FRI LÄR1, ISM1 Iordanis Kavathatzopoulos Engelska 4
Naturliga beräkningsmetoder för maskininlärning Kursen startar period 3 1DL073 FRI DVM1, ISM1, IT4, TBM1 Olle Gällmo Engelska 3-4
Objektorienterad programmering med Java Kursen startar period 3 1DL028 FRI IT-DISTANS Sven-Olof Nyström Svenska 3-4
Operativsystem och processorienterad programmering UU-61236 1DT096 ej DVK2 Karl Marklund Svenska 4
Parallell och distribuerad programmering UU-62007 1TD070 FRI F4(B), IT4, ISM1, TBV Maya Neytcheva Engelska 4
Programmering Kursen startar i period 3 1DL042 ej I1 Joachim Parrow Sve 3-4
Programmering av inbyggda system, projekt UU-61224 1DT108 FRI IT4(I), DVM1, ISM1 Paul Fiterau Brostean Engelska 4
Programmering för ämneslärare Kursen börjar i period 3 1DL006 ej LÄR1 Anna Eckerdal Svenska 3-4
Programmeringsteknik I UU-62034 1TD433 TN Hans Karlsson Sve 4
Programmeringsteknik II UU-62024 1TD722 TN MaK2, F4(B), E4 Sven-Erik Ekström Svenska 4
Programmeringsteknik II för ämneslärare UU-62000 1TD726 ej LÄR1 Anna Eckerdal Sve 4
Reglerteknik I UU-61803 1RT490 TN I2 Hans Rosth Svenska 4
Reglerteknik II UU-61802 1RT495 TN ES4, ISM1 Sergio Pequito Engelska 4
Självständigt arbete i informationsteknologi UU-61233 1DT350 ej IT3 Björn Victor Svenska 4
Självständigt arbete inom system i teknik och samhälle - IT-system UU-61008 1DL931 ej STS3(IT) Georgios Fakas Engelska 4
Säkerhet i reglersystem UU-61805 1RT004 TN IT4 André Teixeira Engelska 4
Tillämpad linjär algebra för dataanalys UU-62030 1TD060 FRI DSM1, TBV Stefan Pålsson Engelska 4
Trådlös kommunikation och inbyggda system, projekt UU-61200 1DT195 FRI DVM1, LÄR3, ISM1 Christian Rohner Engelska 4
Uppdaterad  2023-01-27 09:40:13 av Liselott Dominicus van den Bussche.