Hoppa till huvudinnehållet
Institutionen för informationsteknologi

Utbildning

Datorer används överallt och informationsteknologi genomsyrar det moderna samhället – men någon måste bygga och programmera tekniken, se till att programvaran blir lätt att använda och att datorerna gör vad de ska.

Vad vill du studera?

Morgondagens informationsteknologi

På institutionen för informationsteknologi kan du studera allt från avancerade beräkningsalgoritmer och hårdvaruutveckling till programmering och design av användarvänlig mjukvara. Var börjar din IT-karriär?

Hos oss studerar du i en internationell miljö med lärare som i många fall är världsledande forskare inom sina områden. Flera av våra lärare har dessutom fått pris för sin pedagogiska undervisning. Många av våra kurser genomförs i projektform som en förberedelse för arbetslivet och präglas av innovativa undervisnings- och examensformer baserade på vetenskaplig förankrad pedagogik. Väljer du att fortsätta studera på högre nivå är du väl förberedd för en internationell karriär inom såväl näringsliv som forskning.

Kom till oss och utveckla morgondagens informationsteknologi!


PROGRAM OCH KURSER

På institutionen för informationsteknologi kan man läsa både program och fristående kurser. För nya studenter erbjuder vi ett treårigt program på kandidatnivå och ett längre civilingenjörsprogram. Mer erfarna studenter kan välja mellan ett antal program på mastersnivå.
Det går även att läsa ett antal fristående kurser hos oss. Givetvis är även dessa kurser tillgängliga för lärarstudenter.

Hur söker man våra kurser?

Alla utbildningar vid universitet och högskolor anmäls i en och samma anmälan via www.antagning.se. Man kan anmäla sig där oavsett om man vill söka till utbildningsprogram, fristående kurser eller kurser inom program.


Här hittar du mer information om hur du söker våra kurser.

UTLANDSSTUDIER

teknat_globe_abroad_282.gif


Är du intresserad av att resa ut i världen? Studenter vid institutionen för informationsteknologi har flera alternativa vägar att välja om man överväger utlandsstudier. Det finns många universitet att resa till och man kan delta i kurser både inom och utanför sitt ämnesområde.

Internationella utbyten på institutionsnivå
Institutionen för informationsteknologi erbjuder utbytesprogram som omfattar studier vid ett av våra 25 partneruniversitet, antingen under en termin eller för ett helt läsår. Många av de universitet där vi har etablerade utbytesavtal utgör så kallade är Erasmus-utbyten, men vi erbjuder även utbyten med ett antal asiatiska institut.

Plugga IT utomlands!

FORSKARUTBILDNING

Är du intresserad av forskarstudier? Våra doktorander får utbildning av högsta möjliga standard och vårt doktorandprogram är uppbyggt för att förbereda alla bra studenter för arbete vid de bästa universiteten, nationellt och internationellt, inom industrin, vid myndigheter samt inom samhället i stort.

Två examina med olika längd kan avläggas på forskarnivå vid institutionen, filosofie eller teknologie doktorsexamen och filosofie eller teknologie licentiatexamen.

Alla våra doktorander är anställda vid institutionen för informationsteknologi vid Uppsala universitet. Anställningen löper över fem år och omfattar forskning på 80% och institutionstjänstgöring (främst undervisning) på högst 20%.

Läs mer och hitta rätt doktorandprogram för dig!

phd_studies.gifExamen och karriär

Bild på student som sitter på ett berg.

Efter studierna är det dags att ta ut examen och fundera över nästa steg. Är det dags att söka jobb, starta eget eller kanske börja forska?

fakultetens karriärsidor hittar du tips och information om hur du planerar din framtid, skaffar kunskap om din framtida arbetsmarknad och kontaktyta och hur man hittar och söker jobb eller traineeplats och internship.

För dig som är på väg att avsluta dina studier finns information om hur man forskarutbildning. UU Karriär ger dig stöd och vägledning för att utforska arbetsmarknaden och din framtida karriärväg, under hela din studietid.

Uppdaterad  2024-03-11 11:30:33 av Liselott Dominicus van den Bussche.