Institutionen för informationsteknologi

Institutionen för Informations-teknologi

Vi forskar om avancerad konstruktion och användning av datorsystem inom vetenskap och teknik.

Våra Utbildningar

Glada studenter

Vill du förstå hur informationsteknologi ­fungerar, påverka utvecklingen och skapa morgondagens teknik? På institutionen för informationsteknologi studerar du i en internationell miljö med lärare som är världsledande forskare inom sina områden. Vi täcker en mängd frågeställningar, från konstruktion av datorsystem, via programmering av datorer, lagring och hantering av data, till informationsutvinning och metoder för användning av datorer i olika sammanhang.
Läs om våra program och kurser.
Programmering för lärare 2020

Vår Forskning

Verksamheten är grupperad i fem teman: beräkningsvetenskap, datalogi, datorteknik, systemteknik samt visuell information & interaktion. Vart och ett av dessa teman är i sig ett omfattande ämnesområde, där vi både bedriver grundforskning och har projekt med kopplingar till tillämpningar inom exempelvis teknik, biologi, medicin, ekonomi, och psykologi. Den breda vetenskapliga förankringen speglas i ett stort antal samarbeten över olika akademiska discipliner samt med näringsliv och offentlig sektor. Läs mer om vår forskning.

Mikroskop och skärm.

IT20 filmer

Användning av IT för att lösa gåtan med uråldrigt DNA
Kristiina Ausmees doktorand på Institutionen för informationsteknologi vid Uppsala Universitet berättar om metoder för analys av uråldriga genetiska data.

Superdatorerna
Elisabeth Larsson universitetslektor på institutionen för informationsteknologi vid Uppsala Universitet berättar om superdatorerna hos Uppsala universitets superdatorcentrum Uppmax.

Effective computations
David Black-Schaffer, professor at the department of information technology at Uppsala University, gives a talk on Effective Computations: A Driving Force for IT Development.

Uppdaterad  2019-11-11 11:10:36 av Björn Victor.