Hoppa till huvudinnehållet
Institutionen för informationsteknologi

Åsa Cajander

Professor vid Institutionen för informationsteknologi, Vi3; Människa-Maskininteraktion

E-post:
Asa.Cajander[AT-tecken]it.uu.se
Mobiltelefon:
070-4250786
Besöksadress:
Rum POL 104186 hus 10, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA

Rådgivare vid Rektorsråd

Mobiltelefon:
070-4250786

Kort presentation

Åsa Cajander är professor med en mycket bred kompetens inom området människa-datorinteraktion. Hon forskar huvudsakligen inom området digitalisering och arbete i forskargruppen Human Technology and Organisations. Hon är också en medlem i UpCERG

Åsa Cajander är Rektorsråd för lika villkor och har titeln Excellent lärare.

Nyckelord: arbetsmiljö usability professional competencies ehealth agile user centred design software engineering work engagement it global software engineering learning digital arbetsmiljö ehealth services for patients sustainable development

  • My research blog: www.asacajander.se
  • Our team's blog: Human Technology and Organisation Group: https://www.htogroup.org
  • Information about the Dome consortium: https://domeconsortium.org/
  • Uppsala Computing Education Group: http://www.it.uu.se/research/group/upcerg
  • Our research blog about gender in technology driven areas: The NordWit Nordic Centre of Excellence: http://www.gender.uu.se/nordwit


 

Åsa Cajander är Rektorsråd, excellent lärare och professor i människa datorinteraktion och forskar inom området IT och arbete.

En inriktning i forskningen är vad systemutvecklare behöver kunna och förstå för att IT-systemen ska bli användbara och för att den digitala arbetsmiljön ska bli bra. Jag är en av forskningsledarna för gruppen Human Technology and Organisations. Forskningsfrågorna inom detta område handlar bland annat om hur de ser på systemutveckling som område, och vilka kompetenser de behöver behärska samt hur dessa kan utvecklas. Forskningen inom detta område sker inom ramen för forskargruppen UpCERG.

En annan inriktning i forskningen är vilka metoder man kan använda i systemutvecklingsprojekt för att systemen ska bli användbara och stödja arbetet. Forskningen inom detta område rör bland annat hur man inom Agila projekt arbetar med användare, och hur målbilder påverkar införandet av nya system.

Åsa Cajander forskar även inom eHälsa, och har ett speciellt fokus på digital arbetsmiljö och hur arbetsmiljön i vården påverkas av eHälsotjänster för patienter. Inom detta område leder Åsa Cajander DOME-konsortiet som består av forskare från sex lärosäten.

Övergripande perspektiv i all forskning är social hållbarhet och lika villkor.

Besök gärna min hemsida för mer information

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Åsa Cajander
Senast uppdaterad: 2021-03-09
Uppdaterad  2011-10-29 09:59:29 av Åsa Cajander.