Institutionen för informationsteknologi

Olle Gällmo

universitetsadjunkt vid Institutionen för informationsteknologi, Datorteknik

E-post:
Olle.Gallmo[AT-tecken]it.uu.se
Telefon:
018-471 1009
Fax:
018-511925
Besöksadress:
Rum ITC 1256 ITC, Lägerhyddsv. 2, hus 1
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA

Kort presentation

Studievägledare för kandidatprogrammet i datavetenskap (DVk) och ordförande för IT-institutionens studievägledargrupp. Ansvarig för examensarbeten i datavetenskap på kandidatnivå. Undervisning på avancerad nivå i maskininlärning och artificiell intelligens.

Boka möten med mig på http://ollegallmo.youcanbook.me.

Akademiska meriter: FL

Mina kurser

Biografi

Jag är studievägledare för kandidatprogrammet i datavetenskap (DVk) och ordförande för IT-institutionens studievägledargrupp. Jag ger introduktionsdelen av samtliga examensarbeten i datavetenskap på grundnivå och undervisar på avancerad nivå i maskininlärning och artificiell intelligens. Jag förenar ibland också nytta med nöje genom gästföreläsningar om artificiell intelligens i datorspel.

Den lilla tid jag får över till forskning ägnar jag åt maskininlärning, framför allt naturliga beräkningsmetoder (exempelvis artificiella neuronnät, kritikerledd inlärning (reinforcement learning) och partikelsvärmoptimering.

Jag är också aktiv folkmusiker, riksspelman på svensk säckpipa och ger föredrag och kurser även inom det området. Mer att läsa om denna sida av mitt liv hittar du på http://olle.gallmo.se.

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Uppdaterad  2016-01-13 14:27:10 av Olle Gällmo.