Hoppa till huvudinnehållet
Institutionen för informationsteknologi

Ekta Vats

Biträdande universitetslektor vid Institutionen för informationsteknologi, Systemteknik

E-post:
ekta.vats[AT-tecken]it.uu.se
Telefon:
018-471 3440
Besöksadress:
Rum ÅNG 103159 hus 10, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA

Kort presentation

Jag är biträdande universitetslektor i maskininlärning samt Beijerforskare vid Beijerlaboratoriet för AI-forskning. Dessutom är jag vetenskaplig ledare för forskningsgruppen Uppsala Vision, Language and Learning där vi bygger grundläggande AI/ML-metoder inom datorseende och språkmodellering för att tackla akuta samhällsutmaningar.

Nyckelord: image analysis digital humanities natural language processing data science machine learning deep learning human action recognition handwritten text recognition computer vision artifical intelligence ocr language modeling ethical ai large language models (llm)

Vår forskning är tvärvetenskaplig och kollaborativ, och spänner över ämnen som stora språkmodeller, datorseende, text/bild/videoklassificering, OCR, HTR, mänsklig handlingsanalys och NLP (sentimentanalys, Named Entity Recognition).

Forskningsgrupp: Uppsala Vision, Language and Learning

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Ekta Vats
Senast uppdaterad: 2021-03-09