Institutionen för informationsteknologi

Johan Öfverstedt

doktorand vid Institutionen för informationsteknologi, Visuell information och interaktion

E-post:
johan.ofverstedt[AT-tecken]it.uu.se
Telefon:
018-471 3371
Besöksadress:
Rum POL 2144 ITC, hus 1,2,4 Lägerhyddsv. 2
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA

Nyckelord: image analysis similarity measures image registration

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.