Hoppa till huvudinnehållet
Institutionen för informationsteknologi

Ken Mattsson

Professor vid Institutionen för informationsteknologi, Beräkningsvetenskap

E-post:
ken.mattsson[AT-tecken]it.uu.se
Telefon:
018-471 2975
Mobiltelefon:
073-6171953
Besöksadress:
Rum ÅNG 106139 hus 10, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA

Kort presentation

Jag är professor i beräkningsvetenskap (numerisk analys) med fokus på effektiva och tillförlitliga numeriska metoder för tidsberoende partiella differential ekvationer. Tillämpningar där detta är av betydelse hittas tex inom kvantmekanik, geofysik och strömningsmekanik.

Akademiska meriter: FM, Docent, excellent lärare

Nyckelord: högre ordningens finita differens metoder randvillkor för pde numerisk vågutbredning numerisk kvantmekanik numerisk optimering

Uppvuxen i norra Stockholm och flyttade till Uppsala 1992 för att börja studera kemi på Uppsala Universitet. Har en magisterexamen i astronomi (1996) och avslutade min doktorandutbildning i beräkningsvetenskap (numerisk analys) 2003. Mitt vetenskapliga intresse har sedan 1997 mestadels berört effektiva finita differens metoder för tidsberoende partiella differential ekvationer (PDE). Har tidigare arbetat på Stanford Universitet, Vattenfall och FOI.

På fritiden åker jag gärna slalom (på vintern) eller rör mig i naturen. Har ett stort intresse för mat och tittar gärna på science fiction eller vetenskapsprogram.

Min forskning har fokuserat på högre ordningens finita differens metoder, för beräkningsproblem med inslag av vågutbredning. De senaste åren har jag speciellt tillämpat dessa numeriska metoder, i samarbete med andra forskare, inom främst CFD, geofysik och kvantmekanik. Ett aktivt projekt som jag just nu arbetar på, tillsammans med forskare från Stanfords Universitet, är att utveckla beräkningsmetoder för aktiva vulkaner. Ett annat projekt berör relativistisk kvantmekanik där man bl.a. studerar spinn dynamik. Jag har nyligen börjat intressera mig för numerisk optimering, där man löser en PDE som bivillkor.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Ken Mattsson
Senast uppdaterad: 2021-03-09
Uppdaterad  2022-04-22 10:13:15 av Ken Mattsson.