Institutionen för informationsteknologi

Lars Eklund

tillämpningsexpert vid Institutionen för cell- och molekylärbiologi, Beräkningsbiologi och bioinformatik

Besöksadress:
Husargatan 3
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 596
751 24 UPPSALA

tillämpningsexpert vid Institutionen för informationsteknologi, UPPMAX, Uppsala Multidisciplinary Centre for Advanced Computational Science

E-post:
lars.eklund[AT-tecken]uppmax.uu.se
Besöksadress:
ITC, Lägerhyddsvägen 2, hus 1,2 & 4
752 37 Uppsala
Postadress:
Box 337
751 05 Uppsala

Tillämpningsexpert vid Institutionen för cell- och molekylärbiologi, NBIS - National Bioinformatics Infrastructure Sweden

Besöksadress:
Husargatan 3
75237 Uppsala
Postadress:
Box 596
75124 Uppsala

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.