Hoppa till huvudinnehållet
Institutionen för informationsteknologi

Lina von Sydow

Professor vid Institutionen för informationsteknologi, Beräkningsvetenskap

E-post:
Lina.von.Sydow[AT-tecken]it.uu.se
Telefon:
018-471 2785
Mobiltelefon:
070-6242438
Besöksadress:
Rum ÅNG 106140 hus 10, Lägerhyddsvägen 1
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA

Kort presentation

Jag är professor i beräkningsvetenskap vid institutionen för informationsteknologi.

Jag är sektionsdekan för den matematisk-datavetenskapliga sektionen sedan 1 juli 2023.

Min forskning rör beräkningsvetenskapliga frågeställningar inom finans och ismodellering. Tidigare var mitt forskningsfokus inom områdesuppdelningsmetoder och snabba lösare för PDE.

Jag undervisar på kurser inom beräkningsvetenskap, främst sådana specialiserade på tillämpningar inom finans.

Akademiska meriter: TeknD, docent, excellent lärare

Nyckelord: scientific computing computational finance ice sheet modeling fast solvers domain decomposition methods partial differential equations

  • Disputation i maj 1995 på avhandlingen Domain Decomposition Methods and Fast Solvers for First-order PDEs.
  • Postdoc vid Oxford University 1996/97.
  • Fast anställning som universitetslektor vid Uppsala Universitet sedan 1997.
  • Docent 2000.
  • Excellent lärare 2013.
  • Prefekt vid institutionen för informationsteknologi 2018-2023.
  • Sektionsdekan vid matematisk-datavetenskapliga sektionen sedan 1 juli 2023.

Min nuvarande forskning handlar om beräkningsmetoder för

Tidigare var mitt forskningsområde

Min Google Scholar profil hittar du här.

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.

Lina von Sydow
Senast uppdaterad: 2021-03-09
Uppdaterad  2015-07-16 09:53:00 av Kurt Otto.