Institutionen för informationsteknologi

Liselott Dominicus van den Bussche

studievägledare vid Institutionen för informationsteknologi, Administrativa gruppen

E-post:
Liselott.Dominicus[AT-tecken]it.uu.se
Telefon:
018-471 7631
Mobiltelefon:
070-4250452
Besöksadress:
Rum ITC 4110 ITC, hus 1, 2 och 4, Lägerhyddsvägen 2
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA

Studievägledare vid Personalorganisationer, Huvudskyddsombud

Mobiltelefon:
070-4250452

Akademiska meriter: FM

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.