Institutionen för informationsteknologi

Marc Fraile Fabrega

Doktorand vid Institutionen för informationsteknologi, Visuell information och interaktion

E-post:
marc.fraile.fabrega[AT-tecken]it.uu.se
Telefon:
018-471 3474
Besöksadress:
Rum POL 2115 ITC, hus 1, 2 och 4, Lägerhyddsvägen 2
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA

Kort presentation

Detta stycke finns inte på svenska, därför visas den engelska versionen.

Marc Fraile is a Ph.D. candidate under the Centre for Interdisciplinary Mathematics (CIM) at Uppsala University. He conducts his research in Uppsala Social Robotics Lab, in close collaboration with the Methods for Image Data Analysis (MIDA) group. His interests lie in developing explainable AI (XAI) methods, and applying those to make more trustable machines.

Nyckelord: machine learning social robotics explainable-ai

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.