Institutionen för informationsteknologi

Stefano Serra

gästprofessor vid Institutionen för informationsteknologi, Beräkningsvetenskap

E-post:
stefano.serra[AT-tecken]it.uu.se
Besöksadress:
ITC, Lägerhyddsvägen 2, hus 2
752 37 UPPSALA
Postadress:
Box 337
751 05 UPPSALA

Mina kurser

Publikationer

Kontakta katalogansvarig vid den aktuella organisationen (institution eller motsv.) för att rätta ev. felaktigheter.